Rektorat, 21.07.2017

CUB domaćin bibliotekarki sa Univerziteta u OpaluCentralna univerzitetska biblioteka Crne Gore bila je od 17. do 21. jula domaćin bibliotekarki Magdaleni Janus sa Univerziteta u Opolu u Poljskoj, koja je preko Erasmus + programa boravila u posjeti Univerzitetu Crne Gore.

Magdalena Janus je bibliotekarka Biblioteke političkih nauka, folozofije i sociologije na Univerzitetu u Opolu, a njena posjeta Centralnoj univerzitetskoj biblioteci organizovana je s ciljem razmjene znanja i iskustava u bibliotečko-informacionoj djelatnosti.

Direktorka i bibliotekari CUB-a upoznali su koleginicu Janus sa istorijskim razvojem, organizacijom, uslugama i kolekcijama Biblioteke, a organizovana je i posjeta odjeljcima CUB-a, odnosno Biblioteci prirodnih, medicinskih i tehničkih nauka i Biblioteci Fakulteta političkih nauka u Podgorici, Biblioteci umjetnosti na Cetinju i Pomorskoj biblioteci u Kotoru, kao i posjeta Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“. Istovremeno, bibliotekari CUB-a imali su priliku da se upoznaju sa modelom funkcionisanja bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta u Opolu.