Rektorat, 15.06.2020

DART-Europe - portal doktorskih disertacija sa evropskih univerzitetaX

Centralna univerzitetska biblioteka preporučuje BAZE PODATAKA u slobodnom pristupu: DART.

DART-Europe je baza podataka doktorskih disertacija koje se čuvaju u evropskim repozitorijumima.

Portal nudi linkove do baza gdje se radovi nalaze u punom obliku.

Pretraživanje je moguće preko podataka o autoru, naslovu i datumu odbrane, a za veliki dio teza i preko ključnih riječi.

Baza je dostupna OVDJE.

Broj posjeta : 302