Rektorat, 13.10.2017

Pripremljen dokument Nabavna politika Centralne univerzitetske bibliotekeX

Centralna univerzitetska biblioteka (CUB) pripremila je dokument Nabavna politika Centralne univerzitetske biblioteke.

Riječ je o tekstu koji je izradila Bosiljka Cicmil, direktorica CUB, uz pomoć Dr. Manolisa Kukurakisa sa Univerziteta u Kritu, a kao jedan od rezultata projekta "Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana" (LNSS).

#lnss #WesternBalkans

 

Dokumenti