Rektorat, 27.10.2020

Bivši student mr Boris Abramović poklonio Biblioteci 45 naslova stručne literatureX

Mr Boris Abramović poklonio je Centralnoj univerzitetskoj biblioteci 45 naslova stručne literature iz svoje lične biblioteke.

Riječ je o izuzetno vrijednoj zbirci tekstova na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku iz oblasti medicine, farmacije i biologije, koje je mr Abramović koristio na postdiplomskim studijama u Cirihu.

Mr Boris Abramovioć, rođeni Baranin, bivši je student Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, smjer farmacija, na kojem je diplomirao 2018. godine.

Master studije, smjer Farmaceutske nauke sa minorom iz hemije, završio je na prestižnom švajcarskom tehničkom fakultetu ETH u Cirihu.

Dokumenti

Broj posjeta : 340