Rektorat, 24.11.2020

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila fond sa 477 novih publikacijaX

 

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u prethodna četiri mjeseca sa ukupno 477 novih naslova.

U julu, avgustu i septembru 2020. godine fond je dopunjen sa 250 novih publikacija, dok je samo u oktobru dopunjen sa njih 227.

Spiskovi pribavljenih publikacija su u prilogu ovog obavještenja.

Dokumenti

Broj posjeta : 307