Rektorat

Nove publikacije u novembru i decembru 2020
Nove publikacije u novembru i decembru 2020

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u oktobru 2020. godine sa 198 novih publikacija.

Spisak pribavljenih publikacija nalazi se u prilogu obavještenja.

Dokumenti

Broj posjeta : 209