Rektorat, 09.03.2021

Nove publikcije u fondu - januar i februar 2021X

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u januaru i februaru 2021. godine sa 265 novih publikacija.

Spisak pribavljenih publikacija nalazi se u prilogu obavještenja.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 64