Rektorat

Nove publikacije u fondu - mart 2021.
Nove publikacije u fondu - mart 2021.

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u martu 2021. godine sa 169 novih publikacija.

Spisak pribavljenih publikacija nalazi se u prilogu obavještenja.

Dokumenti

Broj posjeta : 127