Rektorat, 13.12.2017

Legal source za studente i osoblje Pravnog fakultetaStudentima i osoblju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore omogućeno je, u okviru CABUFAL projekta, korišćenje nove baze pravne literature Legal source kao dio EBSCO baze podataka. Na taj način korisnici će moći da pretražuju i kompletne arhive 11 časopisa čiji je izdavač Kluwer Law.

Takođe, do kraja decembra omogućen je slobodan pristup bazi podataka pravne literature HeinOnline, kao jedne od najkompletnijih na svijetu, posebno u dijelu dostupnosti evropskih časopisa.

Bazama je moguće pristupiti samo sa IP adresa (računara) u mreži Pravnog fakulteta.