Organizacija
Organizacija

Centralna univerzitetska biblioteka je centralizovana unutrašnja jedinica u okvoru Rektorata Univerziteta Crne Gore koja predstavlja integrisani model bibliotečko-informacione djelatnosti Univerziteta Crne Gore. 

Djelatnost Centralne univerzitetske biblioteke se obavlja u okviru stručnih, organizaciono povezanih cjelina – odjeljenja.

Odjeljenja Biblioteke su:

 • Odjeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju
 • Odjeljenje za fondove i korišćenje bibliotečke građe i informacija
 • Odjeljenje za naučne informacije i razvoj

 

ODJELJENJE ZA NABAVKU I OBRADU BIBLIOTEČKE GRAĐE I BIBLIOGRAFIJU

Preko Odjeljenja za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju Centralna univerzitetska biblioteka sprovodi nabavnu politiku Biblioteke, upravlja fondovima i radi na izgradnji i kompletiranju fondova i zbirki. Odjeljenje sprovodi depozitnu funkciju Biblioteke, tj. vrši kompletiranje arhivskog primjerka Univerziteta.

Osnov za kreiranje nabavne politike Biblioteke je, prije svega, sistemsko praćenje i proučavanje korisničkih zahtjeva i potreba, razvoj Univerziteta i savremene tendencije i promjene u oblasti izdavačke djelatnosti, nauke, visokog obrazovanja i visokoškolskog bibliotekarstva u svijetu.

Nabavna politika Biblioteke se sprovodi kupovinom poklonima, legatima, međubibliotečkom razmjenom publikacija i pomoću obaveznog primjerka izdavačko-štamparske produkcije na nivou Univerziteta Crne Gore i njegovih organizacionih jedinica i na državnom nivou.

Odjeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju izrađuje i sprovodi plan bibliografsko-kataloške obrade nabavljenih publikacija i fondova i zbirki Centralne univerzitetske biblioteke i njenih odjeljaka, stara se o kompletnosti obrade i sistema kataloga u Biblioteci, kao i o dosljednoj primjeni standarda za obradu, vođenju inventarnih knjiga i njihovom ažuriranju.

Odjeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i bibliografiju radi na sistemskom prikupljanju i kompletiranju radova nastavnika i istraživača sa Univerziteta radi izrade njihovih bibliografija i  koordinira poslove na izradi bibliografija istraživača i drugih vrsta bibliografija u bibliotečkim odjeljcima.

Osim toga, Odjeljenje predlaže plan rada i mjere za unapređenje djelatnosti iz svog djelokruga rada, vodi odgovarajuće statistike i analize poslovanja, izrađuje izvještaje o radu i odgovara za sprovođenje nabavne politike Biblioteke, upravljanje, izgradnju fondova i zbirki, obradu bibliotečke građe i izradu bibliografija.

ODJELJENJE ZA FONDOVE I KORIŠĆENJE BIBLIOTEČKE GRAĐE I INFORMACIJA

Odjeljenje za fondove i korišćenje bibliotečke građe i informacija se bavi fizičkom provjerom i tehničkom obradom nabavljenih publikacija, vođenjem bibliotečke dokumenatacije i evidencija, smještajem i održavanjem bibliotečke građe (organizacija, nadzor, čuvanje, uslovi, zaštita), analizom i evaluacijom bibliotečkih fondova i zbirki sa aspekta korišćenja, praćenjem i proučavanjem korisničkih potreba i zahtjeva i pružanjem usluga korisnicima (upis, vođenje baze korisnika, pozajmica bibliotečke građe, vođenje deziderata, međubibliotečka pozajmica, pronalaženje i vrednovanje informacija, pružanje informacija o bibliotečkoj građi, katalozima i bazama podataka, edukacija korisnika za koriščenje i vrednovanje bibliotečke građe i informacija, obezbjeđivanje uslova za rad u čitaonici, vođenje statistike o korišćenju građe i informacija, kopiranje, štampanje i skeniranje za potrebe korisnika i dr.).  

Osim toga, Odjeljenje predlaže, organizuje i sprovodi reviziju bibliotečkih fondova i zbirki u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i predlaže i koordinira sprovođenje revizije i otpisa bibliotečke građe u bibliotečkim odjeljcima.

Odjeljenje za fondove i korišćenje bibliotečke graše i informacija planira i organizuje kulturne aktivnosti, programe i manifestacije u vezi sa promocijom zbirki i fondova, radova nastavnika i istraživača, kao i razne druge programe i aktivnosti iz domena rada Biblioteke.

Odjeljenje predlaže plan rada i mjere za unapređenje djelatnosti iz svog djelokruga svoga rada, obavlja istraživanja i vodi odgovarajuće statistike i analize poslovanja, izrađuje izvještaje o radu i odgovara za smještaj i realizaciju politike korišćenja bibliotečke građe i fondova, organizuje odgovarajuće korisničke servise i usluge  u skladu sa potrebama i zahtjevima korisnika, razvojem Univerziteta i savremenog visokoškolskog bibliotekarstva.

Svi bibliotečki fondovi i zbirke, osim referalne zbirke i legata Petra Miljanića, koji se nalazi u čitaonici, u nedostatku funkcionalnog prostora, smješteni su u atomskom skloništu, u suterenu zgrade tehničkih fakulteta.

Bibliotečka građa u atomskom skloništu organizovana je u okviru nekoliko cjelina – fond monografskih publikacija, fond serijskih publikacija, fond nepublikovanih radova - doktorskih disertacija i magistarskih radova i legat Veljka Vlahovića.

U okviru čitaonice sa 80 korisničkih mjesta, koja je, zajedno sa referalnom zbirkom i jednim legatom, smještena u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta, izdvojen je prostor sa 15 računara (Internet čitaonica), koji je, kao i sama čitaonica, dostupna svakog radnog dana od 07 do 21 čas i subotom od 7,30 do 15,30 časova.

Od elektronskih baza podataka na Univerzitetu Crne Gore koriste se EBSCO baze i baze koje su povremeno na probnom pristupu.

ODJELJENJE ZA NAUČNE INFORMACIJE I RAZVOJ

U toku je proces organizacije ovog odjeljenja! 

 

CUB KAO MATIČNA BIBLIOTEKA

Pored Centralne univerzitetske biblioteke, bibliotečka djelatnost na Univerzitetu obavlja se i u okviru fakulteta, akademija i instituta, kao organizacionih jedinica Univerziteta.

To su biblioteke:

 • Biblioteka prirodno-matematičnih i tehničkih nauka, Podgorica
 • Biblioteka pravnih i političkih nauka, Podgorica
 • Biblioteka humanističkih nauka, Nikšić
 • Pomorska biblioteka, Kotor
 • Biblioteka umjetnosti, Cetinje
 • Biblioteka Arhitektonskog fakulteta, Podgorica
 • Biblioteka Biotehničkog fakulteta, Podgorica
 • Biblioteka Ekonomskog fakulteta, Podgorica
 • Biblioteka Medicinskog fakulteta, Podgorica
 • Bibliotea fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić
 • Biblioteka Istorijskog instituta, Podgorica

Centralna nuniverzitetska biblioteka je matična biblioteka visokoškolskim bibliotekama na Univerzitetu Crne Gore.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.