E-katalog CUB
E-katalog CUB

Cjelokupna bibliotečka građa Centralne univerzitetske biblioteke kataloški je obrađena i pohranjena u online katalogu (lokalnoj bibliografskoj bazi) koji sadrži bibliografske zapise za sve monografske i serijske publikacije, referensnu zbirku i legate, kao i zapise za najveći dio priloga u serijskim publikacijama i zbornicima radova.

Elektronskom katalogu Biblioteke možete pristupiti ovdje: e-katalog

Preko istog sistema, dostupne su i personalne bibliografije nastavnika i istraživača Univerziteta Crne Gore.

--------------------------------------

Automatizacija kataloško-bibliografske obrade bibliotečke građe u Univerzitetskoj biblioteci počela je 1988. godine, kada je na prostoru bivše Jugoslavije, u okviru projekta Sistem naučno-tehnoloških informacija Jugoslavije (SNTIJ), koncipirana jedinstvena bibliotečka mreža koja je bila zasnovana na principima uzajamne katalogizacije i uzajamne bibliografske baze o fondovima biblioteka uključenih u zajedničku mrežu (uzajamni katalog). Nosilac razvoja ovog bibliotečko-informacionog sistema bio je Računski centar iz Maribora (danas Institut informacijskih znanosti - IZUM). Lokalni čvor za Crnu Goru bio je u Univerzitetskoj biblioteci, a na računaru Univerziteta bile su smještene lokalne bibliografske baze još tri biblioteke. Ovaj sistem, sa 55 biblioteka iz skoro svih republika tadašnje Jugoslavije, funkcionisao je do 1991. godine, nakon čega je Univerzitetska biblioteka nastavila sa izgradnjom svog lokalnog elektronskog kataloga, koji je od 1999. godine bio i online dostupan.

Ponovno uspostavljanje nacionalne bibliotečke mreže u Crnoj Gori iniciralo je Udruženje bibliotekara Crne Gore 1999. godine, nakon čega je 2001. godine potpisan Ugovor o instaliranju i korišćenju programske opreme COBISS za automatizaciju bibliotečkih funkcija između Univerzitetske i Nacionalne biblioteke, s jedne strane, i Instituta informacijsih znanosti, s druge, što je, u stvari, predstavljalo nastavak saradnje iz 1988. godine. Instaliranjem nove verzije programske opreme COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi), uspostavljen je sistem uzajamne katalogizacije, a uzajamna bibliografsko-kataloška baza (COBIB.CG) je formirana objedinjavanjem dotadašnjih lokalnih baza ove dvije biblioteke, čime je, u stvari, i počela izgradnja današnjeg nacionalnog bibliografsko-informacionog sistema - COBISS.CG. Nakon društvenih promjena devedesetih godina prošlog vijeka, sistem COBISS, kao državni bibliotečko-informacioni sistem, prihvatile su sve bivše republike Jugoslavije, osim Hrvatske, kao i neke države Jugoistočne Evrope i on danas funkcioniše kao mreža autonomnih sistema sa slobodnim protokom (razmjenom) bibliografskih zapisa koji se kreiraju u bibliotečko-informacionim sistemima država učesnica - (COBISS.Net).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.