Biblioteka Ekonomskog fakultetaBiblioteka Ekonomskog fakulteta formirana je ubrzo nakon osnivanja Fakulteta 1960. godine. Biblioteka raspolaže sa  oko 18.332 naslova knjiga (oko 14.353 na crnogorskom/srpskom/hrvatskom/bosanskom jeziku i oko 3.979 naslova na drugim jezicima), 3.863 jedinice serijskih publikacija ( 3.225 domaćih i 638 stranih ) i sa oko 5.000 jedinica neknjižne građe (doktorski, magistarski, specijalistički, diplomski, elektronske knjige, časopisi, i propratna građa),.

U Biblioteci postoje dva odjeljenjaPodgorica i Bijelo Polje, ali odjeljenje u Bijelom Polju ne izdaje knjige na korišćenje i ne radi sa studentima.

Biblioteka ima formirane dvije zbirke (građa iz zbirki se ne daju na korišćenje):

  • Muzejski primjerak (knjige koje je izdao Fakultet i građu čiji su autori profesori i saradnici na Fakultetu);
  • Studije koje su radili saradnici Instituta za društveno-ekonomska istraživanja kao organizacione jedinice Ekonomskog fakulteta.

Bibliotečka čitaonicu ima 46 mjesta i računarsku salu sa 12 mjesta.

Fondove Biblioteke koristi nastavno-naučno osoblje i studenti Ekonomskog fakulteta i to pod sljedećim uslovima:

  • Udžbenici se zavisno od broja primjeraka daju na korišćenje do 3 mjeseca (manji broj naslova) ili do 1 mjesec;
  • Ostala građa daje se na korišćenje do 15 radnih dana.

Broj građe koju jedan student može pozajmiti ograničen je i to:

  • za udžbenike do tri nastavna predmeta (ako npr. za neki predmet ima više knjiga to se računa kao jedan predmet);
  • i do tri knjige ostale građe, s tim da ako student ima pozajmljene udžbenike to mu se ne računa prilikom pozajmice dodatne literature.

Doktorski i magistarski radovi (pisani), kao i serijske publikacije daju se na korišćenje samo u Čitaonici. Neknjižna građa ne daje se na korišćenje. Građa se naručuje lično ili telefonom.

Fondove Biblioteke mogu koristiti i studenti svih fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore i srednjoškolci samo u prostorijama Biblioteke i Čitaonice, uz predhodno naručivanje (dan prije).

Fakultet je pretplaćen na EBSCO bazu, ali je njeno korišćenje omogućeno samo na Fakultetu.

Od 2003. godine Biblioteka je članica sistema COBIB.CG. U sistemu COBISS za sada se radi obrada monografski i serijskih publikacija, neknjižne građe i pozajmica. Baza je pretraživa sa adrese - http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20005&lani=SR

Od 2010. godine Biblioteka je počela elektronsku pozajmicu u sistemu COBISS (koristi se segment član, građa domaće biblioteke, vraćanje građe, izrada opomena ...). Servis Moja biblioteka u ovom segmetu koristi se samo za Pregled pozajmljene građe i Istoriju pozajmljene građe (prelaskom na segment COBISS3/Pozajmica izbrisana je istorija ranijih transakcija kod članova i može se vidjeti samo istorija od januara 2016. godine).

Međubiliotečka pozajmica realizuje se sporadično i to sa Nacionalnom, Univerzitetskom i Narodnom bibliotekom "Radosav Ljumović".

Radno vrijeme: Radnim danima - od 8.30 do 21.00h 

                            Subotom - od 9.00 do 15.00h

 

Kontakt:

Dragana Šoć, dipl.ecc, bibliotekar obrađivač - draganas@ac.me 

Slavica Brković, knjižničar - slavicab@ac.me

Dušanka Božović, knjižničar - dusanka@ac.me

Nikolina Joksimović, nadzornik u čitaonici - nikolinaj@ac.me 


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.