Rektorat, 02.06.2017

OdjeljciX

Centralna univerzitetska biblioteka je organizovana kao integrisani model bibliotečko-informacione djelatnosti Univerziteta Crne Gore, odnosno kao jedinstvena biblioteka, u čiji sastav su ušle sve biblioteke u okviru organizacionih jedinica Univerziteta (fakultetske i institutske biblioteke), osim Biblioteke Istorijskog instituta (ukupno 16 biblioteka), koje su su organizovane u 7 biblioteka - odjeljaka Centralne univerzitetske biblioteke. Odjeljci Centralne univerzitetske biblioteke su:

  • Biblioteka prirodnih, medicinskih i tehničkih nauka, Podgorica
  • Pomorska biblioteka, Kotor
  • Biblioteka umjetnosti, Cetinje
  • Biblioteka Filozofskog fakulteta, Nikšić
  • Biblioteka Pravnog fakulteta, Podgorica
  • Biblioteka Ekonomskog fakulteta, Podgorica
  • Biblioteka Fakulteta političkih nauka, Podgorica