Bibliografije istraživača
Bibliografije istraživača

Centralna univerzitetska biblioteka, kao depozitna biblioteka, vodi i koordinira izradu personalnih bibliografija nastavnika i istraživača sa Univerziteta Crne Gore. 

Bibliografije istraživača dostupne su na linku: Personalne bibliografije.

Bibliografije mogu biti potpune (kompletne) ili reprezentativne. Potpune bibliografije predstavljaju popis svih bibliografskih jedinica pojedinačnog istraživača, dok reprezentativne bibliografije sačinjavaju bibliografske jedinice po izboru samog istraživača.

Izrada bibliografija istraživača predstavlja veoma kompleksan i odgovoran posao. O njihovoj kompletnosti, tačnosti i ažurnosti trebalo bi, osim bibliotekara, da brinu i sami autori. Njihova saradnja je neophodna kako na planu kompletnosti bibliografija i preciznosti podataka, tako i pri određivanju tipologije i razvrstavanja dokumenata i radova, odnosno bibliografskih jedinica.

 

E-CRIS

 

S ciljem da pomogne u stvaranju uslova za vođenje bibliografija istraživača u sistemu COBISS, Institut informacijskih znanosti iz Maribora (IZUM) je 2005. godine pripremio univerzalnu web aplikaciju E-CRIS (Current Research Information System) za uspostavljanje nacionalnih sistema o istraživačkoj djelatnosti, s bazama podataka o istraživačkim programima i projektima, istraživačkim organizacijama, istraživačkim grupama i istraživačima.

U eksperimentalnom, periodu od 2006. do 2008. godine, inicijalne podatke o istraživačkim organizacijama i istraživačima u Crnoj Gori prikupljala je Centralna univerzitetska biblioteka (tada Univerzitetska biblioteka) i unosila ih u Informacioni sistem o naučno-istraživačkoj djelatnosti Crne Gore (Current Research Information System in Montenegro) - E-CRIS.CG . Od 2009. godine upravljanje sistemom E-CRIS.CG i funkciju nacionalnog E-CRIS centra preuzelo je Ministarstvo prosvjete i nauke (MPIN).

Nacionalni E-CRIS sistemi su neposredno povezani sa nacionalnim bibliografsko-informacionim sistemima COBISS pomoću šifre, koja se dodjeljuje istraživačima prilikom evidencije u sistemu E-CRIS, a koja se zatim dodjeljuje i bibliografskim zapisima u bibliografskim bazama podataka, što znači da će se u bibliografiji istraživača naći samo one bibliografske jedinice koje sadrže ovu jednoznačnu identifikacionu oznaku istraživača.

Klasifikacija bibliografskih jedinica u bibliografiji istraživača vrši se se prema jedinstvenoj tipologiji dokumenata /radova za vođenje bibliografija u sistemu COBISS.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.