Osnovni fond
Osnovni fond

Centralna univerzitetska biblioteka, kao opštenaučna biblioteka, nabavlja i posreduje građu i izvore informacija iz svih oblasti nauke i umjetnosti, a prije svega iz oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu Crne Gore.

Osim kupovinom, donacijama i poklonima, Biblioteka svoje fondove i zbirke kompletira i popunjava obaveznim primjerkom nacionalne izdavačko-štamparske produkcije, koji dobija na osnovu Zakona o izdavačkoj djelatnosti Crne Gore.

Na osnovu obaveznog primjerka izdanja Univerziteta Crne Gore, Centralna univerzitetska biblioteka obavlja međubibliotečku razmjenu publikacija s drugim bibliotekama i institucijama, afirmišući tako izdavačku produkciju Univerziteta, s jedne strane, i nabavljajući zauzvrat znatan broj univerzitetskih i drugih nedostajućih izdanja, s druge.

Kao centralna biblioteka na Univerzitetu Crne Gore, Centralna univerzitetska biblioteka kompletira i kao arhivski primjerak trajno čuva magistarske radove i doktorske disertacije odbranjene na Univerzitetu Crne Gore, sve radove nastavnika i saradnika, izdanja Univerziteta Crne Gore i njegovih organizacionih jedinica, i sve potencijalne publikovane izvore informacija o Univerzitetu.

Radovi nastavnika i saradnika služe kao osnov za izradu personalnih i drugih bibliografija.

Centralna univerzitetska biblioteka je na osnovu Sporazumnog memoranduma sa Svjetskom bankom imenovana kao depozitna za određeni broj njenih izdanja u štampanoj i digitalnoj formi.

Centralna univerzitetska biblioteka obavlja centralizovanu pretplatu na elektronske baze podataka za Univerzitet Crne Gore.

Građa koju Biblioteka posjeduje strukturisana je prema vrsti i nosiocima informacija – fond monografskih publikacija, periodične publikacije, nepublikovane publikacije (magistarski radovi, doktorske disertacije i drugi radovi), referensna zbirka, elektronske publikacije, legati i neknjižna građa.

Zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu Crne Gore je kompletna, dok se radovi nastavnika i saradnika Univerziteta prikupljaju nešto sporije.

Zbog nedostatka prostora neposredan pristup obezbijeđen je samo zbirci referensne građe, čijem se sistematskom kompletiranju posvećuje velika pažnja.

Doktorske disertacije čuvaju se u oba oblika – štampanom i elektronskom (na elektronskim nosiocima informacija). Centralna univerzitetska biblioteka odgovorna je za njihovo pohranjivanje u Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore.

Sva građa Centralne univerzitetske biblioteke je kataloški obrađena i može se pretraživati preko e-kataloga.

Odjeljci Centralne univerzitetske biblioteke su biblioteke specijalnog naučnog karaktera zatvorenog (internog) tipa i oni nabavljaju i posreduju građu iz onih oblasti nauke i umjetnosti koje se izučavaju u okviru pojedinih organizacionih jedinica ili grupa jedinica.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.