Rektorat

Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”
Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”

Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”

Akcije “Marija Sklodovska Kiri” predstavljaju specifični program unutar okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije, Horizont 2020. Namijenjene su podršci izuzetnih istraživača u bilo kojoj fazi njihove karijere i svih nacionalnosti. Otvorene su za sve oblasti nauke i inovacija, od osnovnih istraživanja, pa do istraživanja namijenjenog plasiranju proizvoda i usluga na tržište kao i kreiranju inovativnih usluga. Oblasti istraživanja predlažu sami istraživači (bottom-up pristup).

Projekti iz akcija “Marija Sklodovska Kiri” imaju za cilj da opreme istraživače vještinama i međunarodnim iskustvom neophodnim za uspješnu karijeru, bilo u javnom ili privatnom sektoru. Tokom trajanja programa H2020, ove akcije imaju budžet od 6,2 milijarde EUR i očekuje se da će putem njih biti podržano oko 65000 istraživača.

Jedanaestog aprila ove godine otvoren je konkurs za individualne stipendije istraživača u naprednoj fazi njihove karijere. Evropska unija je u ovoj godini opredijelila 249 miliona EUR za ovu namjenu, i poziva sve izuzetne istraživače da istraže mogućnosti i prijave projekte za unapređenje vještina i međunarodnu mobilnost.

Rok za podnošenje predloga projekata je 14. septembar 2017. godine.

Detaljnije informacije o aktuelnom konkursu i prateća dokumentacija mogu se pronaći na sajtu Ministarstva nauke Crne Gore: http://www.mna.gov.me/vijesti/171463/Otvoren-konkurs-za-stipendiranje-iskusnijih-istrazivaca-Akcije-Marija-Sklodovska-Kiri.html ili na sajtu Evropske komisije: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html .

Podrška u informisanju i prijavljivanju projekta – nacionalne kontakt osobe: Branka Žižić, Ministarstvo nauke, branka.zizic@mna.gov.me; Filip Petrović, Univerzitet Crne Gore, fpetrovic@ac.me.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.