HSK test znanja kineskog jezika
HSK test znanja kineskog jezika

Ispit HSK je kineski nacionalni standardizovani test kojim se određuje nivo znanja kineskog jezika nematernjih govornika. Testiranje HSK se obavalja u Kini i širom svijeta u ovlašćenim centrima za testiranje u inostranstvu – kao što je Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore. Nakon završenog kursa biće organizovano polaganje ispita HSK, dva puta godišnje. 

Ispit HSK je kineski nacionalni standardizovani test kojim se određuje nivo znanja kineskog jezika nematernjih govornika (što uključuje strance, Kineze koji žive van Kine i pripadnike nacionalnih manjina u Kini). Osim ispita HSK, Nacionalna kancelarija za učenje kineskog jezika kao stranog NR Kine (Hanban) formirala je YCT i BCT ispit kineskog jezika. Ispit YCT je internacionalni standardizovani test kineskog jezika namenjen srednjoškolcima kako bi ih podstakao da uče kineski jezik i usavrše svoje znanje. BCT takođe predstavlja internacionalni standardiozovani ispit kineskog jezika koji je namenjen nematernjim govornicima koji imaju visok nivo znanja poslovnog kineskog jezika. Testiranje HSK, YCT i BCT se obavlja u Kini i širom sveta u ovlašćenim centrima za testiranje u inostranstvu –  kao što je Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore. Nakon završenog kursa biće organizovano polaganje ispita HSK, dva puta godišnje. 

HSK se sastoji od pismenog i usmenog dijela, koji su nezavisani jedan od drugog.

HSK

HSKK

HSK pismeni test sadrži šest nivoa.

 

▶ HSK nivo I, namijenjen je kandidatima koji su pohađali 2 - 3 školska časa nedjeljno tokom jednog semestra. Ispit se sastoji iz dva dijela: slušanje i razumijevanje teksta. Kandidati koji polože ispit u stanju su da razumiju i koriste jednostavne fraze na kineskom jeziku, ispunjavaju osnovne uslove za komunikaciju kao i sposobnost za dalje usavršavanje kineskog jezika.

▶ HSK nivo II, namijenjen je studentima koji su pohađali 2 - 3 časa nedjeljno tokom jedne školske godine. Ispit se sastoji iz dva dijela: slušanje i razumijevanje teksta. Kandidati koji polože ispit odlično su savladali osnove kineskog jezika. Imaju mogućnost komunikacije u jednostavnim situacijama koje zahtijevaju direktnu razmjenu informacija o poznatim pitanjima.

▶HSK nivo III, mogu polagati kandidati koji su učili kineski jezik tri semestra. Ispit se sastoji iz tri dijela: slušanje, razumijevanje teksta i sastavljanje rečenica. Kandidati mogu komunicirati na kineskom na osnovnom nivou u njihovom svakodnevnom, akademskom i profesionalnom životu.

▶HSK nivo IV, kandidati koji su učili kineski jezik dvije školske godine mogu polagati nivo IV. Ispit se sastoji iz tri dijela: slušanje, razumijevanje teksta i sastavljanje rečenica. Kandidati su u stanju da razgovararaju o raznim temama na kineskom, kao i da bez problema pričaju sa govornicima kojima je kineski maternji jezik.

▶ HSK nivo V, vokabularom potrebnim za polaganje može se ovladati tokom dvogodišnjeg učenja kineskog jezika. Ispit se sastoji iz tri dela: slušanje, razumevanje teksta i pisanje kraćeg sastava. Kandidati koji polože nivo V mogu čitati novine i magazine na kineskom, uživati u kineskim filmovima i predstavama.

▶ HSK nivo VI, namijenjen je kandidatima koji imaju napredan nivo znanja kineskog jezika. Ispit se sastoji iz tri dijela: slušanje, razumijevanje teksta i pisanje sastava. Kandidati se bez problema mogu koristiti pisanim i govornim informacijama na kineskom, mogu takođe izraziti i svoje mišljenje, u govoru ili pismeno.

 

Za HSK nivo I i II moguće je osvojiti ukupno 200 bodova, a 120 bodova je potrebno za prolazak na testu. Za nivoe III, IV, V i VI ukupan broj bodova je 300, a za prolazak je potrebno osvojiti 180 bodova.

Test važi dvije godine od trenutka dobijanja sertifikata. Sertifikat sa rezultatom testa može biti upotrijebljen kao:

  1. Referenca za upis u određenu obrazovnu instituciju, polaganje HSK-a je uslov za upis stranih studenata na univerzitete i jedna od osnovnih referenci prilikom konkurisanja za stipendije NR Kine, koje se daju za usavršavanje kineskog jezika.
  2. Referenca za poslodavce da se lakše odluče pri odabiru budućih saradnika. Različite kompanije i organizacije prilikom izbora odgovarajućih kandidata za pozicije gde je potrebno znanje kineskog jezika traže sertifikat o položenom ispitu HSK.
  3. Prilika za sve koji uče kineski da procijene i poboljšaju svoje znanje jezika.
  4. Prilika za obrazovne institucije da ocijene rezultate i napredak svojih polaznika.

 

Osim pismene forme ispita HSK, postoji i usmeni dio koji ima tri nivoa: početni, srednji i viši.

Početni nivo preporučuje se kandidatima koji polažu nivo I i II pismenog HSK testa, i koji su ovladali sa 200 riječi. Ispit se sastoji iz tri dijela: slušanje i ponavljanje, odgovori na postavljena pitanja, odgovori na pitanja. Početni nivo podrazumijeva da kandidati razumiju i koriste osnovne fraze u svakodnevnoj komunikaciji. 

Srednji nivo preporučuje se kandidatima koji polažu nivo III i IV pismenog HSK testa, koji su ovladali sa oko 900 riječi. Sastoji se iz tri dijela: slušanje i ponavljanje, opis slike, odgovori na pitanja. Za srednji nivo kandidati bez problema razumiju i komuniciraju sa govornicima kojima je kineski maternji jezik. 

Viši nivo je za kandidate koji polažu nivo V i VI pismenog HSK ispita, koji su ovladali sa oko 3.000 riječi. Ispit se sastoji iz tri dijela: slušanje i ponavljanje, čitanje zadatog teksta, odgovori na pitanja. Za viši nivo potrebno je da kandidati razumiju i sami iznose svoje ideje i stavove na kineskom jeziku. 

Za sva tri nivoa usmenog dijela ispita maksimalan broj bodova je 100, rezultat potreban za prolazak na ispitu je 60 i više.

Više informacija o ispitu HSK možete naći na zvaničnoj internet prezentaciji Nacionalne kancelarije za učenje kineskog jezika NR Kine (Hanban)  http://www.chinesetesting.cn.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.