Rektorat

Konkurs za razmjenu na Helenski mediteranski univerzitet na Kritu (Grčka)_sve oblasti_rok za prijavu 31.oktobar 2021.
Image

Erasmus + konkurs za Helenski mediteranski univerzitet na Kritu, Grčka

https://hmu.gr/en 

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljetnjem emestru akademske 2021/22. godine

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta Crne Gore

Napomena:

Iako su konkursom obuhvaćene sve studijske oblasti, vidjeti akademsku ponudu na sajtu Univerziteta na Kritu

 

STUDENTI (projekat 2019.)

Nivo studija: Osnovne/Master

Oblast studija:  Sve oblasti

Broj stipendija: 2

Broj stipendija u cilju obavljanja prakse: 2

Trajanje mobilnosti: do 5 mjeseci  (broj mjeseci se odnosi na studiranje, dok praksa podrazumijeva kraći boravak)

 

STUDENTI (projekat 2020.)

Nivo studija: Osnovne/Master

Oblast studija:  Sve oblasti

Broj stipendija: 4

Broj stipendija u cilju obavljanja prakse: 2

Trajanje mobilnosti: do 5 mjeseci (broj mjeseci se odnosi na studiranje, dok praksa podrazumijeva kraći boravak)

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena:

Prihvatljivi sertifikati jezika su sljedeći:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

 

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

 

OSOBLJE (projekat 2019. godine: sve mobilnosti se moraju realizovati do jula 2022. godine)

Broj i svrha mobilnosti:

2 mobilnosti u svrhu držanja nastave (2 STA)

4 mobilnosti u svrhu usavršavanja (4 STT)

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

 

OSOBLJE (projekat 2020. godine)

Broj i svrha mobilnosti:

4 mobilnosti u svrhu držanja nastave (4 STA)

4 mobilnosti u svrhu usavršavanja (4 STT)

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
 3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

 

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) 
 1. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 31.oktobar 2021.

Broj posjeta : 122

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.