Rektorat

Konkurs za razmjenu na Univerzitetu Granada (Španija)_Sve oblasti_rok za prijavu 26.oktobar 2021.
Image

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Granadi, Španija

www.ugr.es

 

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2021/22.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko  osoblje Univerziteta Crne Gore (sve oblasti)

Napomena:

Iako su konkursom obuhvaćene sve studijske oblasti, vidjeti akademsku ponudu na sajtu Univerziteta u Granadi

 

STUDENTI

Nivo studija: Osnovne/Master/Doktorske

Oblast studija:  Sve oblasti

Broj stipendija

1 mobilnosti za Master studije (mora se iskoristiti do 31.jula 2022.);

4 mobilnosti za Osnovne studije; 

2 mobilnosti za Master studije;

2 mobilnosti za doktorske studije;

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci za osnovne i master studije, 3 mjeseca za doktorske studije;

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju španskog jezika (B1) i engleskog jezika
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena:

Prihvatljivi sertifikati jezika su sljedeći:

Engleski jezik:  Anglia Ascentis Esol Examinations (BUSINESS), Anglia Ascentis ESOL Examinations (GENERAL), APTIS (British Council), Business Language Testing Service (BULATS), Camara De Comercio Londres (ENGLISH FOR TOURISM), Cambridge: Business English Certificates (BEC), Cambridge: General English Exams, Cambridge: International Certificate In Financial English (ICFE), Cambridge: International English Language Testing Service (IELTS), Cambridge: International Legal English Certificate (ILEC), LINGUASKILLS, London Test Of English (LTE), Oxford Test Of English B, Pearson Test Of English (PTE) (Academic), Pearson Test Of English (PTE) (General), Pearson Test Of English (PTE) Edexcel certificate in ESOL International, STANAG 6001 (SPL-Standard Language Profile), TOEFL, TOEIC (Test Of English For International Communication), The European Language Certificates (TELC), Trinity College: Integrated Skills In English (ISE), Universidad De Granada – Examen CLM para la Acreditación de Dominio de Lengua
Extranjera. Certificado CLM B1- B2University Of Michigan Certificate Of Competency In English Certificate Of Proficiency In
English,University Of Central Lancashire (UCLan).

Španski: Dele

*U slučaju da u procesu prijave i selekcije kandidat nije u mogućnosti da dostavi neki od gore navedenih sertifikata, može  priložiti drugi dokaz koji potvrđuje potrebno znanje jezika. Međutim, nakon prvobitne selekcije neophodno je dostaviti zvaničan sertifikat o znanju jezika.

*Ukoliko je student dipliomirao na osnovnim  ili master studijama sa nastavom na engleskom jeziku i/ ili diplomirao u zemlji engleskog govornog područja ne mora dostaviti sertifikat o znanju jezika.

 

Važna napomena o poznavanju jezika:

Studenti  koji dolaze na Univerzitet u Granadi moraju da pokažu minimalan nivo (B1) stručnosti u jeziku nastave (prije svega španskog, plus skromnu akademsku ponudu na engleskom).

Univerzitet u Granadi pruža šansu da studenti koji nemaju zvanični sertifikat o znanju španskog jezika polažu eLADE (UGR zvanični bi-level (B1-B2) španski onlajn ispit, koji organizuje Centro de Lenguas Modernas (CLM)https://www.clm-granada.com/elade/index-en.html .
Ispit ispunjava sve međunarodne kriterijume za akreditaciju jezika, a priznat je i na nacionalnom i evropskom nivou. Organizuje se dva puta godišnje (maj i septembar), a ovakav format omogućava onlajn polaganje prije mobilnosti, pružajući podnosiocima zahtjeva dodatne mogućnosti za ispunjavanje jezičkog nivoa.

Zainteresovani kandidati mogu kontaktirati  Centro de Lenguas Modernas (elade@clm.ugr.es).

 

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

http://www.ugr.es/en/pages/perfiles/estudiantes_internacionales

http://internacional.ugr.es/iwelcomecentre?lang=en

Akademska ponuda na engleskom jezikuhttps://bit.ly/2OBmESb

Akademska ponuda na španskom jeziku: http://posgrados.ugr.es/

 

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti:

1 mobilnost u svrhu držanja nastave (1 STA)

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
 3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 26.oktobar 2021.

Dokumenti

Broj posjeta : 515

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.