Konkurs za razmjenu na Tehničkom univerzitetu u Rigi (Letonija) - Ekonomski fakultet, ETF, Filološki fakultet: Rok za prijavu 30. mart 2022. godine

22.02.2022


 

Erasmus + konkurs za mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Rigi (Letonija)

www.fsd.rtu.lv

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u zimskom semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti sljedećih fakulteta:  Ekonomskog, Filološkog (Engleski jezik) i Elektrotehničkog fakulteta.

Napomene:

Detaljnije informacije o akademskoj ponudi potražiti na veb-sajtu univerziteta domaćina.

STUDENTI

Broj stipendija: 2

Nivo studija:  Osnovne/Master studije

Oblasti studija: Ekonomija, Inženjering, Telekomunikacija, Informacione tehnologije i Jezici

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

Za prijavu je potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena:

Studenti prilažu dokaz (potvrdu) o potrebnom znanju jezika, a dodatno se boduju slijedeći sertifikati:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

NapomeneStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

DOSTUPNI PREDMETI ZA ERASMUS STUDENTE

Studenti na razmjeni mogu odabrati SAMO predmete sa sljedeće liste https://bit.ly/3q8dPfL. Ostali predmeti nisu dostupni. Studenti moraju imati između 25-33 prijavljenih ECTS kredita prilikom izbora predmeta sa različitih fakulteta, kao i neophodna predznanja. Takođe, potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

 • Broj mjesta je ograničeN i samo studenti sa specijalizacijom u oblasti ekonomije i menadžmenta mogu birati predmeti sa Fakulteta za inženjersku ekonomiju (Faculty of Engineering Economics);
 • predmeti sa Fakulteta tehnologija u e-obrazovanju i humanističkim studijama (Faculty of E-learning and Humanities) su dostupni samo za studente filologije i prevodilaštva;
 • studenti osnovnih studija ne mogu birati predmete sa master studija;
 • predmeti sa Fakulteta za građevinu i logistiku (Faculty of Civil Engineering and the field of Logistics) NISU DOSTUPNI.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Minimum prijavljenih kredita koji zahtijeva Univerzitet u Rigi je 25 ECTS.

Napomena za studente magistarskih studija: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama, neophodno je priložiti razrađeni tzv. study plan (plan aktivnosti i studiranja), koji će nositi u Learning agreement-u minimum 25 ECTS;

Univerzitet u Rigi NE PRIHVATA kandidate koji bi mobilnost iskoristili u cilju pisanja završnog rada.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

https://international.rtu.lv/course-list-20162017/

https://incomingexchange.rtu.lv

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2022. godine.

 
Broj posjeta : 422

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.