Univerzitet u Granadi (Španija): Rok 20. oktobar 2022.
Image

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Granadi, Španija

www.ugr.es

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Univerziteta Crne Gore.

STUDENTI

Nivo studija: Osnovne/Master/Doktorske

Oblast studija: Iako su konkursom obuhvaćene sve studijske oblasti, vidjeti akademsku ponudu na sajtu Univerziteta u Granadi

Broj stipendija: 4 stipendije za osnovne studije, 2 stipendije za master studije, 3 stipendije za doktorske studije

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci za osnovne i master studije, 3 mjeseca za doktorske studije

Za prijavu na osnovnim i master studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju španskog jezika (B1) i/ili engleskog jezika (B1) (listu prihvatljiih sertifikata o poznavanju jezika pronaći u prilogu objave)
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 11. Za prijavu na Univerzitetu u Granadi, studenti master studija moraju priložiti pozivno pismo (PRE-ACCEPTANCE LETTER) potpisano od strane akademskog koordinatora, u kojem je navedeno da kandidat ispunjava sve akademske uslove i da će biti primljen na odabranom studijskom programu, ako mu bude dodijeljena Erasmus stipendija. U prilogu objave je detaljno uputstvo o proceduri dobijanja pozivnog pisma.
Napomena: Neophodno je dostaviti sertifikat o znanju jezika na kojem će se odvijati nastava (španski jezik, ili engleski jezik), dok su prihvatljivi isključivo sertifikati navedeni na sljedećem linku These are the accepted language certificates.
Akademska ponuda na engleskom jeziku:

Za prijavu za razmjenu na doktorskim studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 • Plan istraživanja na engleskom jeziku potpisan od strane koordinatora i mentora na Univerzitetu u Granadi (detaljno uputstvo o proceduri prikupljanja potpisa za pozivno pismo i plan istraživanja pronaći u prilogu objave)
 • CV u Europass formatu i preporuku mentora
 • Motivaciono pismo
 • Prepis ocjena
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 • Kopija pasoša
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)

Važna napomena o poznavanju jezika: Studenti  koji dolaze na Univerzitet u Granadi moraju da pokažu minimalan nivo (B1) stručnosti u jeziku nastave. Univerzitet u Granadi pruža šansu da studenti koji nemaju zvanični sertifikat o znanju španskog jezika polažu eLADE (UGR zvanični B-level (B1-B2) španski onlajn ispit, koji organizuje Centro de Lenguas Modernas (CLM). Ispit ispunjava sve međunarodne kriterijume za akreditaciju jezika, a priznat je i na nacionalnom i evropskom nivou. Organizuje se dva puta godišnje (maj/jun, septembar/oktobar), a ovakav format omogućava onlajn polaganje prije mobilnosti, pružajući kandidatima dodatne mogućnosti za ispunjavanje jezičkog nivoa. Zainteresovani kandidati mogu kontaktirati  Centro de Lenguas Modernas (elade@clm.ugr.es).

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Više detalja o načinu prijavljivanja pronaći u prilogu objave.

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja; Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata. Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 20. oktobar 2022. godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.