Univerzitet Warmia i Mazury u Olštinu (Poljska) arhitektura i građevina: Rok 31. oktobar 2022.
Image

Erasmus + konkurs za Univerzitet Warmia i Mazury u Olštinu, Poljska

http://www.uwm.edu.pl/en 

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u akademskoj 2022/23.

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta UCG;

Napomene:

Detaljnije informacije o akademskoj ponudi potražiti na veb-sajtu univerziteta domaćina.

OSOBLJE

  • 1 mobilnost u svrhu držanja nastave (1 STA)
  • Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)
  • Oblast:  Arhitektura i Građevina

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA)

  1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Postupak prijave:

  • Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;
  • Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih kandidata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-2026 od 03. 07. 2019. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.
  • Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.
  • Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je:  31. oktobar 2022.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.