Univerzitet u Mariboru: Rok za prijavu 17. novembar
Fakultet za menadžment učesnik na tri Erasmus+ projekta u 2023. g. – Fakultet za menadžment Herceg Novi

University of Maribor - Magneliq

 

 

 

 

 

 

Univerzitet u Mariboru, Slovenija

https://www.um.si/en/home-page/ 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost studenata u ljetnjem semestru 2023/24.

Osnovne informacije

 • Ko se može prijaviti: studenti Biotehničkog, Ekonomskog, Filozofskog i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG
 • Nivoi studija:  osnovne, master, doktorske studije
 • Dostupne oblasti: Education science, Agriculture, Travel, tourism and leisure, Business and Administration
 • Broj dostupnih mobilnosti:  2 stipendije dostupne partnerskim univerzitetima u Crnoj Gori
 • Finansijska podrška: stipendiju isplaćuje partnerski univerzitet
 • Period i trajanje mobilnosti: 5 mjeseci, ljetnji semestar 2023. 
 • Rok za prijavu: 17. novembar 2023.

Kako se prijaviti 

 • Popuniti online prijavni formular - https://forms.gle/zaJ9NwBgsCbHJup86 
 • Potrebnu dokumentaciju (ispod) u jednom PDF fajlu poslati prodekanu za međunarodnu saradnju do naznačenog roka.

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima 

Potrebna dokumentacija (svi potrebni formulari su linkovani i/ili se nalaze u prilogu)

 • Aplikacioni formular sa Ugovorom o učenju  - formulari se nalaze na online platformi Univerziteta u Mariboru i prihvataju se isključivo popunjeni formulari na datoj online platofrmi, koje nakon ispunjavanja kandidat štampa i dostavlja prodekanu na potpis i sam potpisuje. Dokument mora imati potpis prodekana za međunarodnu saradnju. Link https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx (prilikom pristupanja platformi odabrati opciju CREDIT MOBILITY)
 • Potvrda o znanju engleskog jezika (a minimum of B1 level) in line with CEFR (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp ). Knowledge of English language is proven by a verified confirmation (Attachment 1) by an English teacher at the home institution or by a TOEFL result of 42 (IBT) or more, IELTS 4.0 or more, or by another equivalent certificate. ATTACHMENT 1
 • Declaration on previously conducted student mobility ATTACHMENT 2
 • Declaration of the country of residence, country of birth and citizenship ATTACHMENT 3
 • CV sa opisanim vannasavnim aktivnostima  ATTACHMENT 4
 • Potvrda o studiranju i prevod na engleski jezik
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (max. 1 strana A4) potpisano od strane kandidata
 • Prepis ocjena i prevod prepisa ocjena na engleski jezik (Transcript of Records)
 • Kopija pasoša
 • Claim for Establishing EMSO ATTACHMENT 5
 • GDPR 
 • Plan mobilnosti - Mobilty Activity Plan za studente doktorskih studija i studente master studija koji se prijavljuju za pisanje rada/istraživanje ATTACHMENT 7
 • Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti

Neophodno je koristiti isključivo formulare Univerziteta u Mariboru - please note that it is obligatory to use our documents from the following webpage: https://studentexchange.um.si/ (mobility type: CREDIT MOBILITY!).

VAŽNE NAPOMENE

 • Studenti se mogu prijaviti najviše za tri univerziteta u toku jednog semestra. 
 • U slučaju da student iz određenih razloga odustane od prijave, mora o tome da obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost. Takođe, student koji je prihvaćen od strane više univerziteta u obavezi je da odabere jednu opciju i o tome obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost u roku od 5 radnih dana. 
 • Prevod dokumentacije nije potrebno ovjeravati pečatom sudskog tumača u fazi prijave. 
 • Studenti koji odaberu način putovanja prevoznim sredstavima sa manjim nivoom zagađenja green travel (voz, autobus ili putovanje automobilom više učesnika) ostvaruju pravo na dodatnu finansijsku podršku. 
 • Po završetku Konkursa, matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačnu odluku o prihvatanju kandidata. Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da obavijesti prodekana za međunarodnu saradnju i Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost, te da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati putem mejla (onlajn prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.
 • Nepotpune prijave i prijave dostavljene van konkursnog roka neće biti razmatrane.

KORISNE INFORMACIJE 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.