Rektorat, 17.04.2018

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari 

   Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

 

                                                                           www.metu.edu.tr

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Ankari u  ljetnjem semestru akademske 2017/2018. Godine.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati akademsko i administrativno osoblje svih fakulteta

 Dostupne su sljedeće stipendije:

 

 Oblast studija: sve oblasti  

 Broj stipendija: 2 (training ILI teaching)

 Trajanje mobilnosti: 5+2 dana za put

 

Mobilnosti za administrativno osoblje predvidjene su da se iskoriste za Staff Training week u organizaciji METU Univerziteta, od 9-13 jula 2018.godine

 

Prošlogodišnji Staff Week-ovi:


http://ico.metu.edu.tr/sites/ico.metu.edu.tr/files/metustaffweek1.pdf

http://ico.metu.edu.tr/sites/ico.metu.edu.tr/files/metustaffweek_2.pdf

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta (administrativno osoblje):

 

  • Plan rada (plan za obuku) potpisan od strane kandidata i prodekana za međunarodnu saradnju matičnog fakutleta i kopiju pasoša

 

Akademsko osoblje mobilnosti može iskoristiti do kraja jula 2018.godine

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta (akademsko osoblje):

  • CV
  • Mobility proposal– nalazi se u prilogu konkursa
  • Home university confirmation letter – nalazi se u prilogu konkursa
  • Copy of passport / national ID card

 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, kao i na mail Kancelarije za medjunarodnu saradnju: irouom@ac.me  (U jednom PDF FAJLU!) 

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je petak 20. april 2018. ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

AKADEMSKO OSOBLJE: 02. MAJ 2018.

 

 

Dokumenti