Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Humbolt u Berlinu_Filozofski i Filološki fakultet_rok za prijavu 30.10. 2018

27.09.2018


Erasmus + konkurs za Univerzitet  Humbolt u Berlinu

www.international.hu.berlin.de

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Berlinu  u akademskoj 2018/2019. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Filološkog i Filozofskog fakulteta

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne studije, master studije

 

Oblasta studija: jezici,  istorija

 

Broj stipendija: 12

 

Trajanje mobilnosti:  5 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formi i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Pismo preporuke od profesora
  6. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta  u Berlinu , kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Napomena: Poželjno je znanje njemačkog jezika

 

Mobilnost za osoblje

 

TEACHING: 4 stipendije x 5 dana + 2 dana za put

 

Training:  2 x 12 dana i 3 x 5 dana + 2 dana za put

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

 

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU, I SUPROTNOM SE APLIKACIJA NECE RAZMATRATI)  je potrebno poslati na e-mail adresu: irouom@ac.me, i prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 30. oktobar 2018. godine

 

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.