Rektorat

Uspostavljanje saradnje sa evropskim univerzitetima u okviru Erasmus+ KA107 programa
Univerzitet Crne Gore od 2014.godine intenzivno učestvuje u projektima međunarodne kreditne mobilnosti. Ovi projekti zasnovani su na principu razmjene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja institucija visokog obrazovanja.

 Svaka univerzitetska jedinica Uniiverziteta Crne Gore, po osnovu prethodne saradnje ili postojećih kontakata, može da inicira sklapanje partnerstva sa nekim univerzitetom iz programskih zemalja. Prijave za projekte, sa predloženim brojem mobilnosti, podnose institucije visokog obrazovanja iz programskih zemalja (EU zemlje i Srbija)  svojim nacionalnim agencijama.

Razmjene se zasnivaju na ugovoru (Inter-Institutional Agreement-IIA) između institucija visokog obrazovanja programske i partnerske zemlje. Ugovorom se definišu broj mobilnosti, studijske oblasti i nivo studija, kao i detalji mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja. IIA potpisuje rektor u ime Univerziteta Crne Gore.

Prijave se podnose jednom godišnje, u februaru, dok se rezultati objavljuju najčešće u julu iste godine. Kancelarija za međunarodnu saradnju priprema potrebnu dokumentaciju za prijavu projekata i dostavlja potencijalnim partnerskim insitucijama.