Rektorat, 17.12.2018

Konkurs za razmjenu sa METU Univerzitetom u Ankari_sve oblasti_rok za prijavu 24.12.2018Erasmus + konkurs zaUniverzitet u Ankari

www.metu.edu.tr

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Ankari u ljetnjem semestru akademske 2018/2019. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti svih fakulteta

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne i master studije (U slučaju prijave za master studije, student je dužan da sam pronađe supervizora, kao i da priloži u prijavi Acceptance Letter).

 

Oblasta studija: sve oblasti

 

Broj stipendija: 1

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV(Europass forma) i motivaciono pismona engleskom jeziku
  5. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Ankari, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac Ugovora o učenju možete naći ovdje:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Dokumentacijuje potrebnodostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, kao i na mail Kancelarije za medjunarodnu saradnju: irouom@ac.me(U jednom PDF FAJLU!)

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je24. decembar 2018. godine