Rektorat, 25.01.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Šćećinu_biologija,jezici, turizam,pravo,ekonomija_rok 24. maj 2019_Erasmus + konkurs za Univerzitet u Šćećinu

http://www.english.usz.edu.pl/

 

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Šćećina u ZIMSKOM SEMESTRU 2019/2020. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Prirodno-matematičkog fakulteta, Filološkog, Ekonomskog, Pravnog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Osnovne / master studije: 1 mobilnost (5 mjeseci)

 

 

Za prijavu na osnovnim i magistarskim studijama  potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o znanju engleskog/francuskog jezika
  5. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  7. Kopija pasoša
  8. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  9. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Šćećin, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni od strane Univerziteta u Šćećin, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom jedinice u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja i potpisan od strane istog.

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Ugovor o studiranju i format CV-a možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Postupak prijave:

 

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

 

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

 

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 24. maj 2019.