Rektorat, 30.10.2019

Konkurs za učešće u ljetnjoj školi Univerziteta u Pečuju, Mađarska_FLU, Arhitektonski fakultet i Filozofski fakultet_rok: 20. decembar 2019.Konkurs za učešće u ljetnjoj školi Univerziteta u Pečuju, Mađarska

https://international.pte.hu/ 

 

 Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za učešće u ljetnjoj školi pod nazivom "The Cultural Heritage of Hungary" u organizaciji Univerziteta u Pečuju u Mađarskoj, u periodu od 5-19. jula 2020.godine

 

Za učešće u ljetnjoj školi  mogu se prijaviti studenti Fakulteta likovnih umjetnosti, Filozofskog fakulteta (smjer: Istorija) i Arhitektonskog fakulteta UCG;

 

Broj mjesta: 1

Ljetnja škola pod nazivom "The Cultural Heritage of Hungary" traje od 5-19.jula, pokriveni su troškovi smještaja i hrane tokom radnih dana škole;

Detaljan program se može naći u prilogu konkursa, a bliže informacije o školi na web sajtu: https://summerschool.pte.hu/

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o znanju engleskog jezika (IELTS, CAMBRIDGE, TOEFL)
  5. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  7. Kopija pasoša

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

 Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

 Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima 20. decembar 2019.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 514