Rektorat, 11.11.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Mariboru_BTF, FF, FTH_ rok za prijavu 25.11.2019_DRUGI POZIVX

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Mariboru

http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-information.aspx

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru  u  akademskoj 2019/2020. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti  Biotehničkog, Filozofskog i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG

 

Nivo studija: Osnovne, master

Oblasti studija: biotehnologija, pedagogija, turizam

Broj stipendija: 5

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno (osnovne i master studije):

 

 •  Potrebno je registrovati se online na linku: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx, gdje je neophodno priložiti dokumenta koja se traže u prijavi (detaljne instrukcije i formulari potrebni za prijavu, takođe se mogu naći na navedenom sajtu- pročitati detaljno uputstva!);
 • Takođe, dokumenta koja je potrebno istovremeno poslati prodekanima za međunarodnu saradnju, ili prodekanu u čijoj nadležnosti je ista, su sljedeća:
 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 5. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 7. Kopija pasoša
 8. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 9. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

*Napomena:

Prihvatljivi sertifikati jezika su sljedeći:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Postupak prijave:

 

 Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

 Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.)

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima 25. novembar 2019.

 

 

 

Broj posjeta : 427