Rektorat, 04.09.2017

Bilateralna saradnjaUniverzitet Crne Gore sarađuje sa brojnim svjetskim univerzitetima, na osnovu potpisanih bilateralnih ugovora. Ugovorima se preciziraju oblasti saradnje, kao što su razmjena studenata i nastavnika, učešće u zajedničkim naučnim i istraživačkim projektima, razmjena naučne literature i iskustava u nastavnom procesu i naučnom radu.

Student ima mogućnost odlaska na mobilnost preko bilateralnih ugovora, gdje troškove života snosi samostalno, za razliku od programa mobilnosti koji finansiraju studenta, dobitnika stipendije. 

Univerzitet ima potpisane ugovore sa 145 univerziteta iz 41 zemlje. 

 
 

DRŽAVA

UNIVERZITETI

VEB-SAJT

1 Austrija Univerzitet u Klagenfurtu The Alpen-Adria-Universität Klagenfurt  https://www.aau.at/
2 Australija Charles Sturt Univerzitet Charles Sturt University  https://www.csu.edu.au/ 
3 Albanija Univerzitet u Skadru "Luigj Gurakuqi" University of Shkodra "Luigj Gurakuqi" http://www.unishk.edu.al/ 
4 Albanija Univerzitet u Tirani University of Tirana  http://www.unitir.edu.al/ 
5 Albanija Univerzitet „ Eqrem Cabej” u Djirokastru University "Eqrem Cabej" in Gjirokastra http://www.uogj.edu.al/ 
6 Albanija  Evropski Univerzitet u Tirani  The European University of Tirana http://www.uet.edu.al/index.php/en/about-us 
7 Albanija Univerzitet "Ismail Kemali" Vlora Universtiy „Ismail Qemali“ of Vlore  https://univlora.edu.al/full-thumbnail-both-sidebar/ 
8 Azerbejdzan Državna pomorska akademija u Azerbajdžanu Azerbaijan State Marine Academy http://adda.edu.az/en
9 Azerbejdzan Baku slavistički univerzitet   Baku Slavic University  https://bsu-uni.edu.az/en/faculty/10
10 Azerbejdzan Baku državni univerzitet  Baku State University http://bsu.edu.az/en/welcome_to_baku_state_university 
11 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Banjoj Luci University of Banja Luka  http://www.unibl.org/  
12 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo  http://www.unsa.ba/ 
13 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Istočnom Sarajevu University of East Sarajevo  https://www.ues.rs.ba/ 
14 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Zenici University of Zenica  https://unze.ba/welcome/#m-09-2018
15 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Tuzli University of Tuzla,  http://www.untz.ba
16 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Mostaru University of Mostar  https://www.unmo.ba/en/university.aspx 
17 Bosna i Hercegovina Univerzitet Slobomir University Slobomir  http://spu.ba/en/home-2/ 
18 Bosna i Hercegovina Univerzitet Burch Sarajevo  University Burch Sarajevo  https://www.ibu.edu.ba/ 
19 Bosna i Hercegovina Panevropski univerzitet „Apeiron“ u Banjoj Luci Pan-European University "Apeiron" Banja Luka  http://www.apeiron-uni.eu/ 
20 Bugarska Nacionalna Sportska akademija Vassil Levski  National Sports Academy Vassil Levski  http://www.nsa.bg/en 
21 Bugarska Univerzitet u Sofiji St.Kliment Ohridski Sofia University St.Kliment Ohridski  https://www.uni-sofia.bg/eng 
22 Bugarska Tehnički univerzitet u Sofiji Technical University of Sofia https://tu-sofia.bg/ 
23 Češka Republika Univerzitet u Pardubicama University of Pardubice https://www.upce.cz/en 
24 Češka Republika Univerzitet Južne Bohemije uČeškim Buđevicama Universtiy of South Bohemia in Česke Budejovice https://www.jcu.cz/?set_language=en
25 Danska Univerzitet Aalborg Aalborg University https://www.en.aau.dk/ 
26 Egipat Univerzitet Aleksandrija  Alexandria University  http://www.alexu.edu.eg/index.php/en/ 
27 Francuska Univerzitet u Nici Sophia Antipolis University of Nice Sophia Antipolis  http://unice.fr/en 
28 Francuska Univerzitet Marc Bloch University Marc Bloch  http://www.en.unistra.fr/index.php?id=22086 
29 Francuska Univerzitet u Turu University of Tours  https://international.univ-tours.fr/english/welcome-international-265902.kjsp
30 Francuska Politehnički institut u Grenoblu Institute National Polytechnique de Grenoble http://www.grenoble-inp.fr/ 
31 Francuska ENSIETA ENSIETA https://www.ensta-bretagne.fr/index.php/actualite/l-ensieta-devient-l-ensta-bretagne/ 
32 Francuska Univerzitet u Grenoblu University of Grenoble https://www.univ-grenoble-alpes.fr/en/main-missions/international/international-2060.kjsp 
33 Finska Jyväskylä univerzitet University of Jyväskylä https://www.jyu.fi/en 
34 Gruzija Univerzitet za navigaciju u Batumiju Batumi Navigation Teaching University http://bntu.edu.ge/en/
35 Hrvatska Sveučilište u Dubrovniku University of Dubrovnik  http://www.unidu.hr/ 
36 Hrvatska Sveučiliste u Splitu University of Split  http://www.unist.hr/ 
37 Hrvatska Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera-Osijek University Josip Juraj Strossmayer-Osijek  http://www.unios.hr/
38 Hrvatska Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb  http://www.unizg.hr/ 
39 Indija Indijski institut za nauku Indian Institute of Science https://www.iisc.ac.in/
40 Iran Univerzitet za poljoprivredu i prirodne nauke u Sariju Sari Agricultural Science and Natural Resources University https://sanru.ac.ir/
41 Italija Univerzitet u Fođi University of Foggia  https://en.unifg.it/ 
42 Italija Univerzitet u Milanu University of Milan  http://www.unimi.it/ENG/ 
43 Italija Univerzitet Bari Aldo Moro University of Bari Aldo Moro https://www.uniba.it/english-version/university-of-bari-aldo-moro 
44 Italija Politehnika u Bariju Politecnico di Mari http://www.en.poliba.it/ 
45 Italija Univerzitet u Bolonji University of Bologna https://www.unibo.it/en 
46 Italija Univerzitet u Peskari Universita degli studi “G. dAnnunzio “ di Chieti – Pescara https://en.unich.it/ 
47 Italija Univerzitet u Trstu University of Trieste https://www.units.it/en 
48 Italija Univerzitet L Agila University of L¢Aquila http://www.univaq.it/en/ 
49 Italija Univerzitet  u Viterbu Universita degli studi della Tuscia, Viterbo https://www.universita.it/universita-degli-studi-della-tuscia/ 
50 Italija Univerzitet za strance u Peruđi Universita per stranieri di Perugia https://www.unistrapg.it/en 
51 Italija Univerzitet u Potenzi Universita degli studi della Basilicata, Potenza http://portale.unibas.it/site/home.html 
52 Italija La Sapienca La Sapienza https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/home 
53 Italija Politehnika u Milanu Politecnico di Milano  https://www.polimi.it/ 
54 Italija Univerzitet u Veneciji Universita Ca’ Foscari Venezia Agreement+supplementary agreement  http://www.unive.it/  
55 Italija Univerzitet u Đenovi University of Genoa https://www.unige.it/en/ 
56 Izrael Univerzitet Ben Gurion Ben Gurion University of Negev http://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx 
57  Island Univerzitet UN za studije ravnopravnosti polova i program obuke United Nations University Gender Equality studies and training programme https://gest.unu.edu/ 
58 Kanada Univerzitet u Monteralu Universite de Quebec a Montreal https://uqam.ca/ 
59 Kanada Univerzitet u Otavi University of Ottawa https://www.uottawa.ca/en 
60 Kazahstan Tehnološki univerzitet Almati Almaty Technological University, The republic of Kazakhstan https://atu.kz/ 
61 Kina Čangša univerzitet nauke i tehnologije Changsha University of Science & Technology http://www.csust.edu.cn/gjxy/info/1071/1504.htm 
62 Kina Univerzitet Hohai  Hohai University http://en.hhu.edu.cn/ 
63 Kina Univerzitet Gujčžou  Guizhou University http://www.gzu.edu.cn/en/ 
64 Kolumbija Univerzitet u Kolumbiji University of Columbia  http://unal.edu.co/en.html 
65 Kosovo Univerzitet u Pristini University in Pristina https://www.uni-pr.edu/
66 Kosovo Univerzitet "Kadri Zeka" Gjilan "Kadri Zeka" University in Gjilan https://www.uni-gjilan.net/en/
67 Letonija Univerzitet u Letoniji University of Latvia https://www.lu.lv/eng/ 
68 Letonija Turiba Univerzitet (Riga) Turiba University ( Riga )  http://www.turiba.lv/en/augstskola/about-turiba/12/ 
69 Makedonija Univerzitet »Sv. Kiril i Metodij« Skopje University "Sv. Cyril and Methodius "Skopje http://www.ukim.edu.mk/ 
70 Makedonija Internacionalni univerzitet u Strugi International University of Struga https://iust.edu.mk/ 
71 Makedonija Univerzitet »Goce Delčev», Štip University "Goce Delchev" Stip http://www.ugd.edu.mk/ 
72 Monako Međunarodni univerzitet u Monaku International University of Monaco  https://www.monaco.edu/ 
73 Njemačka Univerzitet u Trieru University of Trier https://www.uni-trier.de/ 
74 Njemačka Univerzitet primenjenih nauka Bon-Rhein-Sieg Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg https://www.h-brs.de/en 
75 Norveška Centar za feminističke studije Univerziteta u Oslu Center for Feminist Studies, University of Oslo https://www.uio.no/english/ 
76 Norveška Univerzitet u Bergenu University of Bergen https://www.uib.no/en 
77 Norveška Norveški univerzitet  Norwegian Univesity of Life sciences (UMB) https://www.nmbu.no/en 
78 Norveška Alesund univerzitetski koledž Aalesund University College https://www.ntnu.edu/alesund 
79 Poljska Univerzitet u Varšavi University of Warsaw https://www.uw.edu.pl/
80 Portugal Univerzitet Beira Interior University of Beira Interior http://www.ubi.pt/en/
81 Rumunija Univerzitet Agora Agora University of Oradea http://univagora.ro/ 
82 Rumunija Univerzitet "1.decembar 1981" u Alba Ijuliji 1 DECEMBRIE 1981” University of Alba Iulia http://www.uab.ro/ 
83 Rusija Moskovski državni univerzitet M.V. Lomonosov Moscow State University MV Lomonosov  https://www.msu.ru/en/ 
84 Rusija Institut za matematičko modeliranje Ruske akademije nauka Moskva Institute for Mathematical Modeling, Russian Academy of Sciences in Moscow   
85 Rusija Ruski naučni centar »Kurčatovski institut« Moskva  Russian Scientific Center "Kurchatov Institute" Moscow,  http://www.ras.ru/ 
86 Rusija Ruski državni trgovinsko-ekonomski univerzitet  Russian State Trade and Economic University of  http://www.rsute.perm.ru/index_eng.php 
87 Rusija Univerzitet u Sankt Peterburgu Saint Petersburg University  https://spbu.ru/
88 Rusija  Drzavni tehnicki univerzitet Omsk Omsk State Technical University  https://omgtu.ru/english/
89 Rusija  Moskovski drzavni tehnicki univerzitet Bauman Bauman Moscow State Technical University  http://www.bmstu.ru/ 
90 Rusija Evropski institut JUSTO, Moskva  European Institute JUSTO, Moscow  https://ejusto.ru/ 
91 Rusija Državni univerzitet u Tuli Tula State University  http://tsu.tula.ru/ 
92 Rusija Politehnički univerzitet u Sankt Peterburgu Saint Petersburg State Polytechnical University  http://www.spbstu.ru/ 
93 Rusija Moskovski Arhitektonski institut (MARHI), državna akademija   
Moscow Architectural Institute (State Academy) - MArchI 
http://www.marhi.ru/ 
94 Rusija Državni univerzitet za radio inženjerstvo Ryazan State Radio Engineering University  http://www.rsreu.ru/en/ 
95 Rusija Državni saobraćanji univerzitet Petersburg State Transport University https://www.pgups.ru/ 
96 Rusija Moskovski državni univerzitet za ekonomiju, statistiku informatiku  Moscow State University of Economics, Statistics, and Informatics   
97 Rusija Ruski državni instititut za humanistiku  Institute for History of Montenegro and The Russian State University for the Humanities   http://rggu.com/ 
98 Rusija Moskovski univerzitet Witte Moscow Witte University  http://www.muiv.ru
99 Rusija „Belogorodski državni tehnološki univerzitet V.G. Šuhova“    http://www.bstu.ru/ 
100 Rusija Nacionalni univerzitet za nuklearna istraživanja  MEPhI  National Research Nuclear University MEPhI  https://mephi.ru/ 
101 Rusija Ruski univerzitet za ekonomiju Plekhanov Plekhanov Russian University of Economics  http://eng.rea.ru/ 
102 Rusija Državni poljoprivredni univerzitet Voronjež Voronezh State Agrarian University  http://www.vsau.ru/ 
103 Rusija Russian New University Ruski Novi Univerzitet http://rosnou.ru/ 
104 Rusija Omski državni univerzitet Dostojevski Dostoevsky Omsk State University http://www.omsu.ru/
105 Sjedinjene Američke Države Univerzitet Džordž Mejson George Mason University https://www2.gmu.edu/ 
106 Sjedinjene Američke Države Univerzitet Kalifornija Dejvis University of California Davis https://www.ucdavis.edu/ 
107 Sjedinjene Američke Države Univerzitet Centralne Oklahome University of Central Oklahoma https://www.uco.edu/ 
108 Sjedinjene Američke Države Vilanova Univerzitet Villanova University https://www1.villanova.edu/university.html 
109 Sjedinjene Američke Države Univerzitet Minesote University of Minnesota https://twin-cities.umn.edu/
110 Slovačka Slovački tehnološki univerzitet u Bratislavi Slovak University of Technology in Bratislava https://www.stuba.sk/
111 Slovenija Univerzitet u Ljubljani University of Ljubljana  https://www.uni-lj.si/ 
112 Slovenija Univerzitet u Mariboru University of Maribor  https://www.um.si/Strani/default.aspx 
113 Slovenija Politehnika Nova Gorica Politehnics of Nova Gorica  http://www.ung.si/en/ 
114 Slovenija Univerzitet Nova Gorica University of Nova Gorica http://www.ung.si/en/ 
115 Srbija Univerzitet u Beogradu University of Belgrade  http://www.bg.ac.rs/en/ 
116 Srbija Univerzitet u Nišu University of Nis  https://www.ni.ac.rs/ 
117 Srbija Univerzitet u Novom Sadu University of Novi Sad  https://www.uns.ac.rs/index.php/en/ 
118 Srbija Univerzitet u Novom Pazaru University of Novi Pazar  http://www.np.ac.rs/ 
119 Srbija Univerzitet u Prištini  University of Pristina  https://pr.ac.rs/
120 Srbija Univerzitet u Kragujevcu University in Kragujevac https://www.kg.ac.rs/ 
121 Srbija Fakultet za sport I fizicko vaspitanje Fakultet za sport I fizicko vaspitanje http://www.dif.bg.ac.rs/ 
122 Španija Univerzitet Rovira i Virgili Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.cat/en/
123 Španija Univerzitet u Granadi Univerzitet u Granadi https://www.ugr.es/ 
124 Španija Univerzitet u Madridu  Complutense University of Madrid https://www.ucm.es/english 
125 Švedska Univerzitet Jankoping  Jonkoping University https://ju.se/en 
126 Turska Univerzitet Ondokuz Maiıs  Ondokuz Mayis University http://www.omu.edu.tr/tr 
127 Turska Bliskoistočni tehnički univerzitet Middle East Technical University http://www.metu.edu.tr/ 
128 Turska Univerzitet  Gaziosmanpaša Gaziosmanpasa University https://www.gop.edu.tr/Default.aspx?d=tr-TR 
129 Turska  Univerzitet Izmiru Katip Čelebi Izmir Katip Celebi University http://ikc.edu.tr/ 
130 Turska Univerzitet  Balikesir  Balikesir University http://www.balikesir.edu.tr/ 
131 Turska Univerzitet  Nevšehir HBV Nevsehir HBV University https://www.nevsehir.edu.tr/ 
132 Turska Univerzitet Usak Usak University http://www.usak.edu.tr/ 
133 Turska Univerzitet Gazijantep Gaziantep University https://www.gantep.edu.tr/ 
134 Turska Univerzitet  T.C. Mehmet Akif Ersoy  T.C. Mehmet Akif Ersoy University https://www.mehmetakif.edu.tr/ 
135 Turska Univerzitet Čanakale Onsekiz Mart Canakkale Onsekiz Mart University https://www.comu.edu.tr/ 
136 Turska Univerzitet Akendiz Akendiz University http://www.akdeniz.edu.tr/ 
137 Turska Univerzitet Trakia  Trakya University https://www.trakya.edu.tr/ 
138 Ukrajina Kijevski slavistički univerzitet Kiev Slavic University  http://ksu.edu.ua/ 
139 Ukrajina Državni tehnički univerzitet Ukrajine National Technical University of Ukraine http://kpi.ua/ 
140 Ukrajina Nacionalni univerzitet Taras Ševčenko u Kijevu Taras Shevchenko National University of Kiev http://www.knu.ua/ 
141 Ukrajina Državni medicinski univerzitet u Odesi Odessa State Medical University http://www.odnmu.com/ 
142 Ukrajina Nacionalnom univerzitet građevinarstva i arhitekture u Kijevu Kyiv National University of Construction and Architecture http://www.knuba.edu.ua/ 
143 Ukrajina Nacionalni univerzitet za fizičku kulturu i sport Ukrajine National University of Physical education and Sport of Ukraine https://uni-sport.edu.ua/ 
144 Urugvaj Univerzitet Republike University of the Republic http://www.universidad.edu.uy/
145 Velika Britanija Londonska akademija za istraživanje  London Research Academy https://research-academy.co.uk/ 

 

Jul, 2020.