Rektorat, 13.02.2018

Ciklus predavanja na temu: „Mitochondrial function and morphology in health and disease: Model Systems and MethodsCiklus predavanja na temu: „Mitochondrial function and morphology in health and disease: Model Systems and Methods“, koji Medicinski fakultet organizuje u sklopu bilateralnog projekta Ministarstva nauke Crne Gore i italijanskog Nacionalnog istraživačkog savjeta, biće održan u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Podgorici u sljedećim terminima:

 Utorak 27.02.2018

 

10.15-12.15    Giuseppe Petrosillo  (CNR-IBIOM, Bari, Italy)

Mitochondrial physiology: an overview.

 

Srijeda 28.02.2018

 

10.15-12.15    Sergio Giannattasio (CNR-IBIOM, Bari, Italy)

Yeast as a model to study cell death and survival.

 

12.15-14.15    Lunch break

 

14.15-16.15   Giuseppe Petrosillo (CNR-IBIOM, Bari, Italy)

                        Mitochondrial function: analytical methods and implication for disease.

           

Četvrtak 01.03.2018

 

10.15-12.15    Sergio Giannattasio (CNR-IBIOM, Bari, Italy)

                                   Mitochondria-nucleus cross-talk: the yeast and human models.

 

12.15-12.45    Coffee break

 

12.45-14.45   General discussion

 

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju, sa napomenom da će predavanja biti na engleskom jeziku.

 

Centar za naučno-istraživački rad

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore