Rektorat, 15.05.2018

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizmaNa Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru održaće se  5. Međunarodna naučnu konferencija “Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva”, koja će se održati između 11. i 12. oktobra 2018. godine. Ključne teme konferencije su: Trendovi u turizmu(menadžment, marketing u turizmu i hotelijerstvu, gastronomija, usluživanje i bezbjednost hrane, tehnologija i inovacije u turizmu, kvalitet u turizmu), Kulturni turizam, Nautički turizam i Sportski turizam.

Fakultet organizuje konferenciju u saradnji sa pomorskim fakultetima Univerziteta Crne Gore i Sveučilišta u Splitu, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – Sveučilišta u Rijeci i Fakultetom tehničkih nauka - Univerzitet “Ismail Qemali”, Vlora, Albanija.


Apstakti i radovi se mogu slati na: fth_conference@ac.me. 

Rok za predaju apstrakta je 15/05/2018.

 

Dokumenti