Rektorat, 15.02.2019

Nagrada za mlade frankofone pisce - prijave do 15. februaraU okviru 35. izdanja za 2019. godinu, Udruženje „Nagrada za mladog pisca“, organizuje književnu nagradu namljenjenu mladim frankofonim ljudima od 15-27 godlna, čiji je cilj promovisanje pismenog izražavanja kod mladih i uticaj francuskog jezika kroz svijet.

Kandidati treba da pošalju svoje rukopise do 15. februara 2019. godine.

Nagrada je organizovana pod visokim pokroviteljstvom generalne sekretarke Međunarodne organizacije za frankofoniju, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova, Francusko – kvebeške kancelarije za mlade, Agencije za nastavu na francuskom jeziku u inostranstvu i Pro Helvetia - Švajcarske fondacije za kulturu.

U skladu sa Konvencijom potpisanom između Međunarodne organizacije za frankofoniju i Udruženja, pripremljena je i brošura dostupna ovdje.

 

Ministarstvo vanjskih poslova
Generalni direktorat za multilateralne poslove

Dokumenti