Rektorat, 10.10.2018

Info dan o programima mobilnostiKancelarija za međunarodnu saradnju organizuje Info dan o programima mobilnosti 10. oktobra u 11.00 sati u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. 

Studenti će imati prilike da se upoznaju sa nadležnostima Kancelarije i programima mobilnosti studenata i akademskog osoblja u Crnoj Gori, aktivnim programima mobilnosti i bilateralnoj saradnji (stipendije stranih Vlada i fondacije).

U okviru ovog dana predstavnici Ambasade Republike Mađarske predstaviće stipendije koje nude, kao i način apliciranja.