Rektorat, 11.10.2018

Promocija DAAD programa u RektoratuPromocija njemačkih stipendija DAAD biće održana 11. oktobra, u 12.00h u Rektoratu UCG. 

Lektorka DAAD-a Elli Mack govoriće o detaljnije o ovom programu, koji i ove godine nudi stipendije našim studentima. 

Sve detaljne informacije možete pronaći i na sajtovima  DAAD programa: www.daad.de 
i www.funding-guide.de.