Rektorat, 05.12.2018

HERE seminar “Pozicioniranje i razlikovanje primijenjenih studija u reformi visokog obrazovanja Crne Gore”U Rektoratu Univerzitetu Crne Gore održaće se, 5-6. decembra 2018. godine, HERE seminar pod nazivom “Pozicioniranje i razlikovanje primijenjenih studija u reformi visokog obrazovanja Crne Gore”. Ovaj seminar, finansiran od strane Erasmus+ programa, organizuje crnogorski tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE tim) u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom.

Seminar ima za cilj da podstakne diskusiju o pozicioniranju i razlikovanju primijenjenih studija u crnogorskom visokom obrazovanju, benefitima ovih studija, potrebama tržišta rada i konkurentnosti svršenih studenata,  izazovima u organizaciji istih, kao i primjerima dobre prakse u Evropskoj uniji i šire. Na seminaru će kao gostujući predavači govoriti Prof. Constantinos S. Psomopoulos sa T.E.I. Piraeus i Prof. Volker Gehmlich sa Fachhochschule Osnabrück – University of Applied Sciences. Pored gostujućih predavača na seminaru će kao panelisti učestvovati i rukovodioci primijenjenih studijskih programa sa različitih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Seminar može poslužiti za određivanje jasnog koncepta primijenjenog obrazovanja u Crnoj Gori, kao i definisanje razlike između primijenjenih studijskih programa i studijskih programa akademskog tipa u skladu sa primjerima dobre prakse.

Pozivamo vas da uzmete učešće na seminaru i doprinesete aktuelizovanju ove teme u crnogorskoj akademskoj zajednici. Svoje učešće možete potvrditi na e-mail erasmusplus@ac.me 

Agenda seminara je dostupna na linku http://www.erasmusplus.ac.me/wp-content/uploads/Tam-2-Montenegro-Bacground-and-Agenda-Ver-1-2.pdf