Rektorat, 01.06.2017

Konkurs Evropske komisije za iskusne istraživače 

Poziv ERC Advanced Grant u okviru stuba Izvrsnost u nauci je otvoren. Evropska komisija će kroz ovaj poziv finansirati istraživače sa iskustvom koji su u fazi razvoja karijere s prepoznatim referencama o istraživačkim dostignućima.

Ovaj poziv je otvoren za istraživače svih nacionalnosti i starosnih dobi koji imaju namjeru da realizuju istraživanje u bilo kojoj državi članici (EU MS) ili pridruženoj zemlji (AC), uključujući matičnu zemlju, odnosno instituciju, koji su u naprednoj fazi svoje karijere (tzv. Advanced Grants) i nezavisni u istraživanju sa dokazanim iskustvom, vještinom upravljanja timom i istraživanjem.

Projekti koje finansira ERC najbolja su istraživanja u Evropi i dodjeljuju se naučnicima isključivo na osnovu izvrsnosti njihovog istraživačkog rada. Projekti moraju biti ambiciozni, doprinijeti pomjeranju granica u nauci, biti izuzetno inovativni i nekonvencionalni. Naučnici treba da predstave portfolio kojim se dokazuju izuzetni rezultati istraživanja u posljednjih 10 godina.

Rukovodilac istraživanja može biti bilo gdje u svijetu u trenutku apliciranja, ali istraživanje i ERC grant mora implementirati u EU MS/AC. U momentu apliciranja rukovodilac ne mora biti zaposlen u instituciji domaćinu (Host Institution - univerzitet, istraživački centar, institut, industrija...), ali tokom trajanja projekta mora. Vrijeme koje rukovodilac mora posvetiti ERC projektu je minimum 30% od ukupnog radnog vremena.

Projektom upravlja rukovodilac u saradnji sa institucijom domaćinom i timom koji je okupljen oko njega. Institucija domaćin se obavezuje na obezbjeđivanje najboljih uslova za rukovodioca istraživanja i kvalitetnu finansijsku implementaciju projekta. Uobičajeno je da cijeli tim dolazi iz iste institucije kao i rukovodilac istraživanja. Ukoliko postoji dovoljna opravdanost, članovi tima mogu biti i u drugim institucijama, bilo u istoj zemlji gdje i rukovodilac, u EU MS ili AC, ali i zemljama van Evrope.

Članovi tima mogu biti bilo koje starosne dobi, porijekla, akademskog statusa (istraživači sa iskustvom, postdoktoranti, studenti doktorskih studija). Uobičajena struktura: rukovodilac + stariji istraživači + postdoktoranti + PhD studenti + strani saradnici.

Fokus je na podršci interdisciplinarnim, multidisciplinarnim, transdisciplinarnim projektima koji brišu granice između naučnih disciplina. ERC projekte karakteriše inovativan pristup istraživanju u novim oblastima (emerging fields) i pomjeranje granica u nauci. Izvrsnost je jedini i osnovni kriterijum evaluacije– izvrsnost i istraživača i predloga projekata.

Za ovaj poziv ne postoje unaprijed određene kvote ni za države, ni za regione, ni za pol istraživača - insistira se na otvorenosti i pristupačnosti.

Visina podrške iznosi do 2.5 miliona eura po projektu, koji traje do 5 godina. Postoji mogućnost dodatnih 1 milion eura za početne troškove preseljenja istraživanja u MS/AC ili kupovinu kapitalne opreme.

ERC je do danas objavio više od stotinu hiljada publikacija, od kojih je sedam posto rangirano među jedan posto nacitiranijih pa je, zahvaljujući tome, ERC prvi put ‘prestigao’ SAD po broju najcitiranijih publikacija.

Za ocjenjivanje ERC Advanced Grant prijedloga zaduženi su ERC paneli, koji obuhvataju sve oblasti nauka, a koji su podijeljeni u tri glavna istraživačka domena:

Fizičke i inženjerske nauke: 10 panela

Prirodne nauke: 9 panela

Društvene i humanističke nauke: 6 panela

Rukovodilac sam određuje kom panelu podnosi predlog projekta.

Poziv je otvoren do 31. avgusta 2017. godine.

Dodatne informacije: Milena Milonjić, nacionalna kontakt osoba za Evropski istraživački savjet - ERC, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me, a takođe sva pitanja vezana za ovaj poziv možete uputiti i na e-mail adresu: ERC-2017-AdG-APPLICANTS@ec.europa.eu

Poziv je objavljen na linku: https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants  

Informacije za učesnike: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-adg_en.pdf

Finansirani projekti: https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects/