Rektorat, 09.01.2019

Obavještenje povodom novogodišnjih i božićnih praznikaUNIVERZITET CRNE GORE

O B A V J E Š T E Nj E

Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, Univerzitet Crne Gore neće raditi u periodu od 1. do 9. januara 2019. godine.

Prvi radni dan poslije praznika je srijeda, 9. januar 2019. godine.

Univerzitet Crne Gore će obezbijediti dežurstvo u srijedu, 3. januara i u četvrtak, 4. januara 2019. godine od 9:00 do 13:00 sati i ovi dani će se naknadno odraditi.

UNIVERZITET CRNE GORE OVOM PRILIKOM ČESTITA SREĆNU NOVU GODINU I PREDSTOJEĆE BOŽIĆNE PRAZNIKE!


UNIVERZITET CRNE GORE