Rektorat, 22.04.2019

Tri nova instrumenta u okviru Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnostiMinistarstvo nauke objavljuje dopunu Konkursa NIID za 2019. godinu sa tri nova instrumenta, proistekla iz Smjernica strategije za pametnu specijalizaciju Crne Gore (2018-2024) i Programa podsticanja inovativnih startapova (2019-2021). Nove tačke odnose se na afirmisanje inovacione kulture i poboljšanje vještina studenata, mladih istraživača i profesionalaca kao i naučnog i akademskog osoblja. Dodatni ciljevi novih instrumenata podrške su jačanje saradnje sa naučnom dijasporom i internacionalizacija.
 
Riječ je o sljedećim tačkama konkursa: 
 
• Sufinansiranje aktivnosti namijenjenih podsticanju inovacione kulture
• Sufinansiranje realizacije intenzivnih edukativnih programa (ljetnjih i zimskih škola za studente i mlade profesionalce) u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore
• Sufinansiranje programa "gostujući predavači" na univerzitetima u Crnoj Gori, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore
 
Rok za podnošenje prijava je 22. april 2019. godine.
 
Kompletan tekst konkursa i link za prijavljivanje nalazi se ovdje.
 
http://www.mna.gov.me/vijesti/196522/Tri-nova-instrumenta-u-okviru-Konkursa-za-sufinansiranje-naucnoistrazivacke-i-inovativne-djelatnosti.html 
Broj posjeta : 267