Rektorat, 16.07.2019

Međunarodna konferencija na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru - Poziv za radoveUniverzitet Crne Gore (Fakultet za turizam i hotelijerstvo i Filozofski fakultet) i Mediteranska asocijacija za sociologiju turizma (AssMed), u saradnji sa Univerzitetom Kalabrija i Univerzitetom u Bolonji organizuju IX Mediteransku konferenciju za sociologiju turizma "Slow and fast tourism: Travellers, Local communities, Territories, Experiences", od 4. do 5. oktobra 2019. godine u Kotoru.

Teme koje će konferencija obuhvatiti tiču se aktuelnosti na polju turizma poput atraktivnosti urbanih turističkih prostora u mediteranskim gradovima, umrežavanja u mediteranskom turizmu, trrendu spore hrane i turizma, književnog turizma, ulozi obrazvonih institucija u turizmu, modela održivog turizma, potom iskustva i perspektive socijalnog turizma u mediteranskim zemljama. 

Prijave za učešće se podnose putem obrasca za podnošenje prijava (vidjeti stranu 5)  do 16. jula 2019. godine, predsjedniku AssMed-a (tullio.romita@unical.it) i u CC-u na mejl adrese gabriele.manella@unibo.it, ivonaj@t-com.me.

Više informacija možete pronaći u fajlu na dnu stranice.

Dokumenti

Broj posjeta : 427