Rektorat, 12.07.2019

MARDS projekat - Prijave za akademsko usavršavanje za mentoreU okviru Erasmus+ projekta MARDS - Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, organizuje se akademsko usavršavanje za mentore na temu "Supervision revisited: Supervisors - PhD Candidates - Wellbeing, creating a balanced triangle" u Centru za postdiplomske studije u Dubrovniku, koji  je dio Univerziteta u Zagrebu.

Obuka će se održati od 4 - 6. septembra 2019. godine, a namijenjena je mentorima na doktorskim studijama sa dva univerziteta iz Crne Gore i četiri univerziteta iz Albanije.

Pozivamo kolege iskusne mentore, kao i one koji nemaju iskustva u mentorskom radu, da se prijave za učešće na ovoj obuci.
Prijavu sa naslovom (subject email-a) „Dubrovnik PhD training" potrebno je poslati na adresu: mards@ucg.ac.me, uz sljedeću dokumentaciju:

1)      CV u Europass formatu
2)      Motivaciono pismo (sa akcentom na mentorski rad sa studentima doktorskih studija i brojem mentorstava)
3)      Lista objavljenih radova u časopisima koji se nalaze na listama SCI, SCIE, SSCI i A&HCI.

Rok za slanje prijava je 12. jul 2019. god.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Jelu Radović, administrativnog asistenta projekta MARDS, putem e-mail-a: mards@ucg.ac.me.

Broj posjeta : 221