Rektorat, 03.09.2019

Predavanje lidera istraživačke grupe u Evropskom institutu za bioinformatikuU utorak, 3. septembra 2019. godine, u 11 časova, u sali A1 na studijskom programu Biologija, Prirodno-matematičkog fakulteta  Univerziteta Crne Gore, dr Nick Goldman, vođa istraživačke grupe u Evropskom institutu za bioinformatiku (https://www.ebi.ac.uk/research/goldman),  održaće predavanje na temu savremenih istraživanja iz bioinformatike i matematičkog modeliranja u molekularnoj biologiji.  

 Predavanje će sadržati informacije iz istraživačkog rada njegove grupe a vezano za

- Korišćenje molekula DNK kao medijuma za čuvanje digitalnih podataka

- Kreiranje matematičkog modela o stepenu mutacija u genima u na osnovu strukture proteina koje oni kodiraju

- Optimizacija korišćenja nanopora na uređajima za sekvencioniranje molekula DNK

Dr Goldman je u posjeti Crnoj Gori u sklopu saradnje sa EMBL-om (Euroepan Moleculra Biology Laboratories, https://www.embl.org/) i ovo je prilika da se upoznamo sa najnovijim dostignućima iz oblasti bioinformatike i matematičkog modeliranja kao da se dobije uvid u moguće oblasti saradnja sa EMBL-ovim centrom u Hinkstonu (https://www.ebi.ac.uk/).

 

Broj posjeta : 147