Rektorat, 16.12.2019

Konferencija "GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori"https://gdpr2019.me/

Međunarodna konferencija pod nazivom “GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori“, čiji je organizator Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, održaće se 16. decembra 2019. godine u CentreVille Hotel & Experiences u Podgorici. 

U poslovnim krugovima tema GDPR-a je u proteklih godinu dana postala broj jedan, što ne čudi, budući da je Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti – GDPR (General Data Protection Regulation) stupila na snagu 25. maja 2018. Crna Gora, kao zemlja kandidat za EU članstvo, ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa pravom Evropske unije i kontinuirano radi na usaglašavanju nacionalne sa evropskom regulativom.

Dokle je taj proces stigao? Šta GDPR znači za građane Crne Gore, šta za privredu Crne Gore, da li i kakve obaveze nameće organima javne vlasti u Crnoj Gori? Da li naši građani mogu očekivati onaj nivo zaštite podataka o ličnosti koji imaju građani Evropske unije? Da li su kompanije u Crnoj Gori spremne za primjenu GDPR i s kakvim izazovima moraju da se nose? Ovo su samo neka od aktuelnih pitanja na koja će učesnici konferencije pokušati da daju odgovor.

Cilj ove konferencije je da najširoj javnosti približi značaj GDPR-a i podigne svijest o tome kako će ovaj akt uticati na kompanije i pojedinca, ali i razne druge zainteresovane aktere, prvenstveno privredu i organe javne vlasti čija je obaveza da štite prava pojedinca.

Na konferenciji će se kroz interaktivna predavanja, panel diskusije i razmjenu iskustava podstaći dijalog između regulatornih tijela, državnih institucija, akademske javnosti, kao i predstavnika kompanija na koje se Opšta uredba primjenjuje, a ujedno ukazati i na izazove koje primjena GDPR-a donosi, u kojoj mjeri će to da utiče na poslovanje kompanija, ali i dati prijedloge mogućih rješenja.

Na Konferenciji će govoriti stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, predstavnici Ministarstva Javne uprave, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Privredne Komore Crne Gore, Agencije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori, kao i profesori Pravnog fakulteta i predstavnici uspješnih kompanija. Učešće na konferenciji će takođe uzeti neki od najznačajnijih internacionalnih stručnjaka u oblasti zaštite podataka o ličnosti.


Napomena: broj mesta za prijave je ograničen na 30 studenata.

Program Konferencije GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori, možete pogledati na linku: https://gdpr2019.me/program/

Broj posjeta : 428