Rektorat, 08.12.2019

Gostujuće predavanje prof. dr Srđana ĐurovićaKroz program “Gostujući predavači”, u okviru projekta podržanog od strane Ministarstva nauke Crne Gore “Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore će, od 1-8. decembra, gostovati prof. dr Srđan Đurović, vodeći istraživač u Univerzitetskoj bolnici i Institutu kliničke medicine u Oslu.

Posebno interesovanje u naučnoistraživačkom radu profesor Đurović  iskazuje u oblasti molekularne dijagnostike, individualizacije dijagnostike i terapije, kao i molekularnog modeliranja bolesti upotrebom tehnologija molekularne medicine. Rukovodilac projekta je prof. dr Aneta Bošković, redovni profesor i prodekan za nauku Medicinskog fakulteta UCG, koji je ujedno i nosilac projekta.

Predavanja će se održati u Amfiteatru Dekanata Medicinskog fakulteta u 13:30 prema sledećem rasporedu:  

ponedjeljak, 2. decembar
Translacijska genomska istraživanja i precizna medicina – “from bench to bedside"

srijeda, 4. decembar
Poligenski riziko indeksi i njihova primjena u dijagnostici i terapiji kompleksnih bolesti

petak, 6. decembar
 Funkcionalna translacijska istraživanja kompleksnih poligenskih bolesti
(primjeri iz neuropsihijatrije)

Ministarstvo nauke Crne Gore kroz program "Gostujući predavači" angažuje istaknute naučnike, profesore univerziteta ili preduzetnike iz svijeta radi realizacije intenzivnih kurseva za studente i/ili naučno i akademsko osoblje na univerzitetima u našoj zemlji, u oblastima koje smo izdvojili kao piroritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore. Programi se odnose na aktuelne i perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba da ubrzanom dinamikom unapređuje ljudske resurse i u kojima nacionalni visokoobrazovni sistem nije razvio strukturirane i visoko-kvalitetne studijske programe ili predmete. Podsjetimo, namjera Ministarstva je da ovim putem otvori vrata za uspostavljanje novih studijskih programa ili predmeta na univerzitetima i strateško partnerstvo sa institucijama iz kojih predavači dolaze gdje prednost ima saradnja sa crnogorskom naučnom dijasporom.

 

 

Broj posjeta : 88