Rektorat, 29.05.2020

Poziv za međunarodnu naučnu konferenciju "Sociološka nauka, filozofsko i naučno znanje u funkciji progresa"Ovim putem želimo da vas pozovemo na međunarodnu naučnu konferenciju „Sociološka nauka, filozofsko i naučno znanje u funkciji progresa“ koja će se održati na Filozofskom fakultetu 29. maja 2020. godine.

Namjera konferencije je da okupi istaknute domaće i inostrane naučnike iz oblasti sociologije i ostalih društvenih nauka sa ciljem da se ukaže na dostignuti stepen njihovog teorijskog razvoja i doprinosa društvenom napretku. Konferencija će imati tri sesije: Interdisciplinarnost filozofskog i naučnog znanja, Konkretna komparativna sociološka istraživanja crnogorskog i drugih društava i Sociološka istraživanja crnogorskog multikulturalnog društva, drugih društava i njihova refleksija u društvenoj praksi.

Konferenciju organizuje Studijski program za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću u partnerstvu sa Mediteranskom asocijacijom za sociologiju turizma, Studijskim programom za sociologiju i ekonomsko pravo Univerziteta u Bolonji, Centrom za istraživanje turizma Univerziteta u Kalabriji, Filozofskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Nišu,  Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i UNESCO katedrom za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u Crnoj Gori.

Filozofski fakultet Nikšić

Studijski program za sociologiju

 

Poziv na konferenciju sa uputstvima i rokovima za slanje apstrakata i rada se može naći na sledećem linku:  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1275/objava/62857-poziv-na-konferenciju-socioloska-nauka-filozofsko-i-naucno-znanje-u-funkciji-progresa

Broj posjeta : 452