Rektorat, 22.09.2017

Memorandum o saradnji filozofskih fakulteta u Nikšiću i Ljubljani 

Dekan Filozofskog fakulteta, prof.dr Goran Barović će u petak, 22.9.2017.godine, potpisati Memorandum o saradnji sa Filozofskim fakultetom u Ljubljani. Memorandumom će biti utvrđena  međusobna saradnja o izvođenju naučno-nastavnog, struč­nog i istraživačkog rada.

U sklopu studijskog boravka kolega i koleginica sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani, predviđeno je više radnih sastanaka, a svečano potpisivanje Memoranduma će se realizovati u 12 časova u svečanoj sali, na Filozofskog fakulteta.