Rektorat, 23.09.2020

Naučna tribina prof. dr Carlesa Lalueza FoxaNa osnovu Sporazuma o naučnoj i umjetničkoj saradnji između Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta Crne Gore, organizuje se

N a u č n a   t r i b i n a

na  temu

ISTORIJA EVROPSKE CIVILIZACIJE KROZ ANALIZU STARE DNK ČOVJEKA

Predavač: prof. dr Carles Lalueza Fox, Institut za razvojnu biologiju (CSIC-UPF) u Barseloni, Španija

Carles Lalueza Fox je istraživač na Institutu za razvojnu biologiju (CSIC-UPF) u Barseloni, Španija. Lalueza Fox se bavi paleogenetikom već 25 godina. Objavio je više od stotinu radova u međunarodnim časopisima, koji se uglavnom bave genetskom analizom prethodnih ljudskih populacija za rekonstrukciju drevnih migracija, sklonosti i prilagođavanje populacije. Njegovi radovi uključuju prvi kompletni mitohondrijski genom izumrle vrste (Nature 2001), prvu funkcionalnu analizu drevnog gena (Science 2006), prvi mezolitički ljudski genom (Nature 2014).

Od 2004. godine, njegova istraživanja su usmjerena na neandertalsku genomiku, uglavnom u saradnji sa neandertalskom porodičnom grupom sa nalazišta EI Sidron u Asturiji (Španija) (PNAS 2006, 2011). Jedan od rezultata njegovog rada jeste povratak specifičnih nuklearnih gena iz neandertalaca, uključujući pigmentaciju kose (Science 2007) i gena povezanih sa govorom (Current Biology 2007). Takođe, sarađivao je na projektu Neandertalski genom, kojim je rukovodio profesor Svante Paabo. Za svoje istraživanje nagrađen je Nagradom Ciutat de Barcelona, 2007. godine.

Osim svojih istraživanja, objavio je 11 popularnih naučnih knjiga, uglavnom o temama iz oblasti ljudske evolucije, arheogenetike i moderne ljudske različitosti. Za svoj naučnoistraživački  rad nagrađen je VII European Award of Popular Science (2002, Valensija), VII nagradom Scientific Communication from the Catalan Foundation of Research (2003, Barselona), I nagradom International Prize Esteban de Terreros (2005, Španska fondacija nauke i tehnologije) i XVIII nagradom Prisma Casa de las Clencias (2005, La Coruna). Posljednja knjiga koju je objavio je La forja genetica de Europa (2018).

 Tribina će se održati u srijedu, 23. septembra 2020. godine, u 10:00 časova, u Plavoj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 169