Biotehnički fakultet, 22.11.2019

Termin II kolokvijumaTermin II kolokvijuma je 5. decembar sa početkom u 10 h.

Gradivo - organska hemija zaključno sa aldehidima i ketonima (do reakcije Srebrnog ogledala).

Broj posjeta : 77