Biotehnički fakultet

Pregled osvojenih poena nakon prvog termina završnog ispita
Ime Prezime Nastava sakupljanje simptoma simptomi I kol I kol p II kol II kol p Završni Ukupno
Marjana Radičević 5 5 10 18.0   15.9   36.5 90.4
Damir Zaimović 5       10.9   6.5 11.0 33.4
Miloš Račić 5   7   9.7   8.3 13.3 43.3
Bojana Brakočević 5 5 10 17.5   13.2   29.8 80.5
Miloš Balšić               1.0 1.0
Dmitar Došljak               0.0  
Nađa Merdović 3   7   13.9   7 6.5 37.4
Miloš Trifunović       0.0          
Dženan Bećirović       0.0          
Luka Bošković                  
Alida Grbović                  
Dino Kolić 5       10.6   6.8 0 22.4
Stojana Mrdak 2       13.2   3.0 5.5 23.7
Nemanja Šćekić                  
Milica Boljević                  
Aleksandar Terzić                  
                     
                     
                     
Slobodan Raičević                  
Aleksandra Gojačanin 1     12.7     12.7 17.4 43.8
Jagoš Zindović         13.1       13.1
Dobrica Barjaktarović                  
Radoje Bošković                  
Broj posjeta : 40